Achtergronden

Survey, enquête, opinie-onderzoek, peiling, poll, … Het zijn allemaal verschillende namen voor hetzelfde. Het gaat om onderzoek waarbij we op systematische wijze vragen stellen aan een steekproef van mensen. Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen. Met de antwoorden kunnen we vervolgens de karakteristieken van een groep mensen in kaart brengen.

Surveys en peilingen verschillen wel van elkaar in omvang en snelheid. Bij een survey gaat het vaak om grootschalig en diepgaand onderzoek, waarbij de betrouwbaarheid voorop staat. Zulke surveys worden bijvoorbeeld uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Bij een peiling gaat het om klein en snel onderzoek dat inspeelt op de actualiteit. Peilingen zie je vooral bij marktonderzoekbureaus.

Op het eerste gezicht lijkt het niet zo moeilijk om een survey of peiling op te zetten en uit te voeren. Maar schijn bedriegt. Er kan van alles misgaan. Dat kan makkelijk leiden tot het tot trekken van verkeerde conclusies.

Deze website biedt hulp aan iedereen die meer wil weten over surveys en peilingen. We leggen uit wat nodig is om op verantwoorde wijze dergelijk onderzoek uit te voeren. De website bevat ook enkele hulpmiddelen voor het trekken van steekproeven en het berekenen van schattingen. Verder geeft de website commentaar op berichten in de media over de uitkomsten van dit soort onderzoek.