Hulpmiddelen

Deze weblog biedt een aantal handige hulpmiddelen. Ze kunnen je helpen bij het opzetten en uitvoeren van een peiling.

Met Aselecte getallen kun je losse aselecte getallen trekken.

Met Steekproef trekken kun je een aselecte steekproef zonder teruglegging trekken.

Met Steekproefomvang kun je uitrekenen hoe groot je steekproef moet zijn uitgaande van een gewenste precisie.

Met Schattingen kun je een betrouwbaarheidsinterval en een onzekerheidsmarge uitrekenen voor een percentage.