Schattingen

Als je de steekproef hebt getrokken en je de waarnemingen hebt gekregen voor de geselecteerde personen, dan moet je een schatting berekenen. Met het formulier hieronder kun je een schatting berekenen voor een populatiepercentage. Daarvoor moet je de verkregen uitkomst eerst invullen.

Je krijgt niet alleen een schatting, maar ook een onzekerheidsmarge en een betrouwbaarheidsinterval. Dit interval geeft aan in welk gebied de werkelijke waarde van de te schatten grootheid met grote waarschijnlijkheid (95%)zal liggen.

Bereken de schatting

Voor het schatten van een percentage moet je in het formulier hieronder enkele gegevens invullen. Je moet alle velden invullen!

De omvang van de populatie. Weet je die niet,vul dan een (ruwe) schatting in: De omvang van de steekproef: Het percentage dat je in de steekproef hebt gevonden:

Heb je alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder:

Schatting voor het populatepercentage:

Onzekerheidsmarge van de schatting:

Ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval:

Bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval: