Steekproef trekken

Voor een goede peiling moet je de steekproef loten. Je moet dus een aselecte steekproef trekking. Je kunt een steekproef met teruglegging trekken of een steekproef zonder teruglegging. Als je een steekproef trekt, dan zou het best wel eens kunnen gebeuren dat een aselect getal meer dan één keer langskomt. Dat zou betekenen dat een persoon meer dan één keer in de steekproef komt. We noemen dat een steekproef met teruglegging. Je stopt als het ware het lootje weer terug in de hoge hoed voordat je het volgende lootje trekt.

Het is niet zo zinvol om een persoon een paar keer in de steekproef te trekken. Moet die persoon de vragenlijst ook een paar keer invullen? Of kopieer je de vragenlijst? Het levert in ieder geval niet meer informatie op dan die persoon één keer in de steekproef hebben. Daarom gaat de voorkeur uit naar een steekproef zonder teruglegging. Daarbij kan een persoon hoogstens één keer in de steekproef zitten. Daarbij stop je een getrokken het lootje niet meer terug in de hoge hoed.

Trekken van een steekproef

Als je een aselecte steekproef zonder teruglegging wilt hebben, dan genereer je daarvoor een reeks aselecte getallen. Bij elk volgend aselect getal moet je controleren of het al eerder is getrokken. Is dat het niet het geval, dan voeg je het toe aan de steekproef. Is het wel het geval, dan gooi je het weg en doe je een nieuwe poging.

Er zijn op het internet programmaatjes die de steekproef voor je kunnen trekken. Hieronder staat een voorbeeld. Je moet eerst hieronder de omvang van de populatie en de omvang van de steekproef invullen:

Je start dan het trekken van de steekproef door op onderstaande knop Trek te klikken. Als de steekproef is getrokken, verschijnt een nieuw venster op het scherm. Daarin staat een tabel. Deze tabel bevat de volgnummers van de getrokken elementen. Als extra service zijn de volgnummers in oplopende volgorde gesorteerd. Je kunt de steekproef bewaren met Bestand | Opslaan als. Je kunt de steekproef afdrukken met Bestand | Afdrukken.