Over peilingpraktijken

PeilingPraktijken is een weblog over peilingen. Er wordt heel wat afgepeild. Er zijn goede peilingen en er zijn slechte peilingen. Het is lang niet altijd eenvoudig om het kaf van het koren te scheiden. Deze website probeert daarbij te helpen.

Deze weblog kijkt ook hoe de media met peilingen omgaan. Hoe berichten ze over peilingen? Zijn ze voldoende kritisch? Nemen ze persberichten van onderzoekers als zoete koek aan, of proberen ze vast te stellen of de uitkomsten wel ergens op slaan?

Deze weblog kijkt ook kritisch naar het gebruik van grafieken in de media. Een grafiek is een krachtig middel om de boodschap in de verzamelde gegevens over te brengen. Een verkeerd ontworpen grafiek zet je echter al gauw op het verkeerde been. Veel voorbeelden illustreren dit. Waar mogelijk geeft de weblog een verbeterde versie.

Over de auteur

jelkebethlehem

Deze weblog is van Jelke Bethlehem. Hij is emeritus hoogleraar in de survey-methodologie bij de Universiteit Leiden. Hij houdt zich daar vooral bezig met peilingen via het internet.

Van 1978 tot 2014 werkte hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als senior survey-methodoloog. Hij was daar deskundige op het gebied van peilingen en de problemen die daarbij kunnen optreden (zoals non-respons en meetfouten).

Verwijzingen naar een aantal publicaties van zijn hand zijn terug te vinden op de pagina ‘Publicaties’ van deze weblog.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar mail@jelkebethlehem.nl.