PeilingPraktijken

Alles over goede en slechte peilingen.

Pas op voor zelfselectie!

Voor een goede peiling moet je een aselecte steekproef trekken uit de Helaas komen veel steekproeven tot stand via zelfselectie. Die zijn niet representatief. Het Pew Research Center laat aan de hand van twee voorbeelden zien wat er mis kan gaan. Vragen over de Holocaust en abortus leveren totaal verkeerde antwoorden op.

Een foute thematische kaart over de defensie-uitgaven

In een discussie over de defensie-uitgaven kwam Guy Verhofstadt, Belgische lid van het Europese Parlement, op 12 februari 2024 op de proppen met een thematische kaart. Met deze grafiek wilde hij laten zien dat Europa vier keer zoveel uitgeeft aan defensie als Rusland. Helaas was het een slechte grafiek.

Over peilen in Duitsland: de Sonntagsfrage zur Bundestagswähl

Er zijn in Duitsland pas weer verkiezingen in 2025, maar nu wordt er al volop gepeild. En velen maken zich zorgen over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). In de peilingen groeit deze partij behoorlijk. Je kunt je afvragen in hoeverre de peilingen een goed beeld geven van de ontwikkelingen. Een nadere analyse …

Een suggestieve grafiek over leesvaardigheid

Op 5 december 2023 komt de NRC met het alarmerende bericht dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen tot ver onder het gemiddelde van de OESO-landen is gedaald. In het bericht is ook een grafiek opgenomen. Als je naar die grafiek ijkt, dan moet je inderdaad wel concluderen dat het snel bergafwaarts gaat met de leesvaardigheid in Nederland. Er is echter iets mis met de grafiek.

Een foute grafiek over de Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het waren spannende verkiezingen, want verschillende partijen scoorden goed in de peilingen tijdens de verkiezingscampagne. Daarom konden ze wel eens de grootste partij worden. Het ging vooral om de VVD, de combinatie GroenLinks/PvdA, de PVV, de BBB en de NSC van Pieter Omtzigt. Uiteindelijk werd de PVV de grote winnaar. Die partij ging in één klap van17 naar 37 zetels. Andere winnaars waren de GL/PvdA, de NSC en de BBB. Grote verliezers waren de VVD, D66 en het CDA. Hoe breng je deze uitslag in beeld? De media gebruiken verschillende manieren om dat te doen. Helaas waren daar goede en slechte grafieken bij!

De peilers deden het goed bij de verkiezingen (behalve dan voor de PVV)

Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het waren spannende verkiezingen, want er waren verschillende partijen die tijdens de verkiezingscampagne goed scoorden in de peilingen. Het was een nek-aan-nek race. Klopten die peilingen?

Is er sprake van een explosie van ambtenaren?

In een artikel in het opinieblad EW is een grafiek opgenomen die moet aantonen dat het aantal ambtenaren explosief groeit. Maar er zit een addertje onder het gras.

Let op bij het gebruik van symbolen in grafieken

Op 1 januari 2023 woonden er 2572 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland. Dit zijn er ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Aldus een bericht van het CBS op 11 september 2023. Een staafdiagram maakte deel uit van dit bericht. Daaruit kon je de leeftijdsverdeling van de ‘honderdplussers’ aflezen. Opvallend was dat dit staafdiagram niet was opgebouwd uit staven, maar uit stapels poppetjes. Is dit een goede aanpak?

Waar komen al die internationale studenten eigenlijk vandaan?

In het studiejaar 2022/’23 deden bijna 123 duizend internationale studenten een hbo-opleiding of universitaire studie in Nederland. Ruim driekwart van deze studenten kwam uit Europa. Met dit  bericht kwam het CBS op 8 september 2023 naar buiten. Er zat ook een grafiek bij het bericht. Maar die grafiek blonk niet uit door onduidelijkheid.

Alweer een gemanipuleerde Y-as bij de NOS

Op 6 september 2023 kwam het NOS-Journaal met een bericht over de stijging van de kosten voor langdurige zorg. Dat bericht bevatte een foute grafiek. Door manipulatie van de Y-as (de verticale as) leek het of de kosten van 2023 tot 2027 met een factor drie zouden stijgen. En dat terwijl de werkelijke stijging 13% was. Een dag later (op 7 september 2023) kwam de NOS alweer met een foute grafiek. Dit keer ging het over de stijging van de gemiddelde temperatuur in de zomer door de jaren heen.

Zijn de zorgkosten echt drie keer zo groot?

Op dinsdag 5 september 2023 kwam de NOS in het journaal (van 20.00 uur) met een bericht over de stijgende zorgkosten. In dit bericht werd de stijging in beeld gebracht aan de hand van een staafdiagram. Helaas bevatte deze grafiek allerlei onvolkomenheden. Daardoor wekte de grafiek een totaal verkeerd beeld van de stijging van de kosten voor langdurige zorg.

Deze grafiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan wel wat beter

Deze grafiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zit er niet erg professioneel uit. Het Ministerie zou beter moeten kunnen.

Een nieuwe aflevering in de Zebra Reeks: Peilingen in de Praktijk

‘Peilingen in de Praktijk’ is een nieuwe aflevering in de Zebra Reeks. De Zebra-reeks laat leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo kennismaken met onderwerpen uit de wiskunde die buiten het standaard curriculum vallen, maar wel zeer de moeite waard zijn. De reeks wordt samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitgegeven.

Deze kromgetrokken staven kunnen je op het verkeerde been zetten

Het CBS gebruikt soms ringdiagrammen in plaats van cirkeldiagrammen of staafdiagrammen. Is dat wel een goed idee?

Een wel erg foute grafiek over de gemiddelde lengte van mannen

Met deze grafiek over de gemiddelde lengte van mannen in een aantal landen is wel erg veel mis. Waarom niet een simpel staafdiagram gemaakt?

Is het een staafdiagram? Of toch niet?

Het twitteraccount World of Statistics (stats@feed) publiceert regelmatig cijfers over de stand van zaken in de wereld. Op 14 januari 2023 kwam World of Statistics met cijfers over de inflatie in diverse landen in de wereld. Die cijfers leken op het eerste gezicht wel op een staafdiagram. Maar was dat ook zo?

Een mozaïekplot is soms informatiever dan een stapeldiagram

EenVandaag peilde de mening van de leden van haar panel over het invoeren van een vuurwerkverbod. Omdat de panelleden ook hebben aangegeven op welke politieke partij ze hebben gestemd bij de laatste verkiezingen, kun je nagaan of er verband is tussen de mening over een vuurwerkverbod en het stemgedrag van de panelleden. Om dat verband in beeld te brengen, werd een stapeldiagram gebruikt. Het kan echter ook met een mozaïekplot. Dat levert meer informatie op.

Is de meerderheid van de Russen voor vredesonderhandelingen?

Peilingen in de maand november van 2022 lijken erop te wijzen dat de publieke opinie in Rusland over de oorlog in Oekraïne drastisch is veranderd. In juli 2022 was de meerderheid nog voor het voortzetten van de oorlog, maar in november was er een meerderheid voor het starten van vredesonderhandelingen. Wat is hier aan de hand? Kloppen die peilingen wel? Tijd voor een nadere analyse!

Hoe de volgorde van de antwoorden je identiteit bepaalt

Bij online peilingen kunnen zich primacy-effecten voordoen. De respondenten kiezen dan niet het correcte antwoord, maar hebben een voorkeur voor een antwoord vooraan in de lijst. De Engelse volkstellingen van 2011 en 2021 bevatten dezelfde vraag naar de ‘national identity’, maar door een andere volgorde van de mogelijke antwoorden leverde deze vraag heel andere antwoorden op. Een typisch voorbeeld van een primacy-effect.

Een taartdiagram over taart. Nou, vooruit dan maar …

Voor het weergeven van de antwoorden op gesloten vragen in peilingen kun je een cirkeldiagram, staafdiagram of dotplot gebruiken. Neem liever geen cirkeldiagram als er veel sectoren zijn. Behalve als het gaat over taarten op Thanksgiving.

De Twitter-peiling van Musk over Trump is een slechte peiling

Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, heeft het Twitter-account van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hersteld. Hij deed hij na een Twitter-peiling onder Twitter-gebruikers. Een kleine meerderheid bleek voorstander. Maar was dit nu een goede peiling?

Peiling voor de NS Publieksprijs 2022 ontspoort

De steekproeftrekking voor de NS Publieksprijs is zo slecht dat je de uitkomsten makkelijk kunt manipuleren. En dat gebeurde ook. Typisch een geval van zelfselectie. De peiling moest zelfs worden gestopt.

Hoe kan een peiling van onderwijsinstellingen zo slecht zijn?

De peiling van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs was een schoolvoorbeeld van zo’n slechte peiling. Geen aselecte steekproef, maar zelfselectie. En dus was het geen representatieve peiling.

Een twijfelachtige peiling van Omroep Brabant

Gebruik van een online panel voor een politieke peiling van Omroep Brabant leidt tot twijfelachtige uitkomsten. De bewering dat het panel gecertificeerd is helpt niet echt.

Een slecht cirkeldiagram over de stikstofproblemen

Waarom een cirkeldiagram maken over de uitstoot van stikstof in de verschillende sectoren van de samenleving? Een staafdiagram (met verticale staven) is zoveel beter.

Meer inzicht met een mozaïekplot?

EenVandaag publiceerde een grafiek over de stikstofproblemen. Dat was een stapeldiagram. Maar misschien is een mozaïekplot beter.

Is deze grafiek van de Nationale Politie wel een grafiek?

Een grafiek in de Jaarverantwoording van de politie is zo slecht dat je hem amper goed kunt interpreteren. Is het eigenlijk wel een grafiek?

De peilingwijzer in een andere vorm

De uitkomsten van de Peilingwijzer worden meestal gepubliceerd in de vorm van een staafdiagram. Die grafiek is wel erg druk en vol. Zijn er alternatieven? Probeer eens een dotplot!

Peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2022

Op 24 april 2022 waren er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Alle peilers zaten er op dezelfde manier een klein beetje naast. Hoe kan dat?

De hypotheekrente stijgt niet zo snel als deze grafiek suggereert

Een lijngrafiek waarbij de verticale as niet bij 0 begint kan je op het verkeerde been zetten. Dat zie je ook in deze grafiek van de hypotheekrente.

Peilen in Rusland is nog niet zo eenvoudig

Peilen in Rusland is lastig. Het is niet eenvoudig om een aselecte steekproef te trekken. En het gevaar van sociaalwenselijke antwoorden dreigt. Dat blijkt uit een artikel van Chapkovski en Schaub.

Een peiling in Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 liet D66 zelf een aantal peilingen uitvoeren. Is dat een goed idee? We analyseren de peiling in Nijmegen.

De medailles van de Olympische Winterspelen in beeld

Grafieken zijn vaak informatiever dan overzichten of tabellen. We geven een voorbeeld gebaseerd op cijfers van de gewonnen medailles tijdens de Olympische Winterspelen.

Ziekenhuisbezetting van coronapatiënten: welke grafiek is het beste?

Door te rommelen met de schaalverdeling op de verticale as van een lijngrafiek kun je de boodschap van de grafiek manipuleren. We laten dat zien aan de hand van een grafiek van de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten

Is station Overveen echt het beste station van Nederland?

Ook in 2021 kozen reizigers weer het beste station. Dit keer werd het station van Overveen de winnaar. Maar was dit station wel echt het beste station?

Een slordigheidje of bewuste manipulatie van het Witte Huis?

In een grafiek van het Witte Huis over de economische groei is gerommeld met de verticale as. Daardoor lijkt de groei groter dan hij in werkelijkheid was.

Goed vormgegeven grafieken over coronavaccins

Een goed vormgegeven grafiek van het RIVM over de stand van zaken van coronavaccins. Er zijn ook andere grafiekvormen denkbaar.

Waarom toch een cirkeldiagram?

Weer een voorbeeld van een cirkeldiagrammen met teveel sectoren. Dit keer gaat het over de redenen van niet-vaccinatie voor corona. Het zou beter zijn geweest een staafdiagram te maken.

Waarom deze kromgetrokken staafdiagrammen?

Een 'ringdiagram' is niet een geschikt type grafiek. De oppervlakte van de ringdelen komt niet overeen met de weer te geven waarden. Daardoor wordt je op het verkeerde been gezet. Gebruik liever een staafdiagram.

Is ‘prikspijt’ wel woord van het jaar?

De verkiezing van Woord van het Jaar ging in 2021 de mist in. De peiling werd gemanipuleerd door antivaxers. Daardoor was de peiling niet representatief.

Liever geen choropletische kaart!

Gebruik geen choropletische kaart voor het weergeven van een Britse opiniepeiling. Een hexagoon-cartogram is beter!

Stapeldiagram of mozaïekplot?

Een stapeldiagram is een zinvolle manier om samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen weer te geven. Maar een mozaïekplot is vaak een betere manier om dit te doen.

Weer een grafiek in het Leidsch Dagblad met erg veel chartjunk

De leesbaarheid van deze infographic in het Leidsch Dagblad over prijsstijgingen en inflatie is ernstig aangetast door chartjunk.

Een niet zo heel slecht cirkeldiagram

Dit cirkeldiagram toont de omvang van de 17 sectoren bij het pensioenfonds PGB. Het is niet heel slecht, maar een staafdiagram is beter.

Fox News weer de mist in met een foute grafiek

Fox News gaat weer de mist in met deze foute grafiek. De verticale as van dit staafdiagram is gemanipuleerd. Daardoor lijken de verschillen groter dan ze in werkelijkheid zijn.

De Duitse peilers deden het best wel goed

De Duitse peilers zaten in 29021 met hun prognoses over het algemeen best wel erg dicht bij de werkelijke verkiezingsuitslag.

Deze grafiek van het Leidsch Dagblad bevat wel erg veel chartjunk

Dit lijndiagram van het Leidsch Dagblad over de looneis van het FNV en de werkelijke loonstijging bevat wel erg veel chartjunk

Hoe slecht kan een cirkeldiagram zijn?

De Daily Mail Online publiceerde de uitkomsten van een peiling over de populariteit van Boris Johnson en Rishi Sunak in de vorm van een cirkeldiagram. Dit was een erg slechte grafiek.

Daalt het aantal inwoners per woning echt zo snel?

Je mag niet rommelen met de assen van een grafiek. Assen die niet bij 0 beginnen, kunnen je op het verkeerde been zetten. Deze grafiek van het aantal inwoners per woning is daarvan een voorbeeld.

Bierproductie in de EU in 2020: Een bierglas is geen goede grafiek

Eurostat gebruikt voor een grafiek over de bierproductie in Europa een bierglas. Dat levert geen goede grafiek op.

Een Twitter-peiling? Niet doen!

Je kunt Twitter gebruiken voor het uitvoeren van een kleine peiling. Dat is dan helaas wel een slechte peiling. Met een Twitter-peiling is helaas van alles mis.

De peilers deden het niet zo goed in Saksen-Anhalt

De peilers voorspelden een nek-aan-nekrace tussen de CDU en de AfD bij de verkiezingen in Saksen-Anhalt op 6 juni 2021. Het pakte echter heel anders uit: de CDU behaalde een grote overwinning.

Spannende parlementsverkiezingen in Schotland

Krijgt de SNP bij de Schotse verkiezingen meer of minder dan 50% van de stemmen? De peilingen zijn er niet duidelijk over.

Deze grafiek van GroenLinks over CO2-uitstoot kan wel beter

Deze grafiek van GroenLinks over CO2-uitstoot kan wel beter. Er is weer eens gerommeld met de verticale as.

Wees voorzichtig met het gebruik van voxpops

Wees voorzichtig met voxpops. Je kunt ze gebruiken voor een journalistieke impressie, maar zeker niet als een vorm van opinieonderzoek.

Een slechte grafiek van Nieuwsuur over vaccinatie

Nieuwsuur gebruikt ten onrechte een cirkeldiagram om het aantal tegenstanders van vaccinatie per politieke partij weer te geven. Een staafdiagram is veel beter.

Waarom toch weer een cirkeldiagram?

De Daily Mail Online publiceerde een grafiek over het aantal toegediende vaccins in 21 Europese landen. Helaas was het een cirkeldiagram en geen staafdiagram.

Publieksonderzoek van de NOS is niet representatief

Tijdens de verkiezingscampagne doet de NOS 'Publieksonderzoek'. Wat is dat eigenlijk? En is dat wel representatief onderzoek? Helaas niet. En ook de vragenlijst laat te wensen over.

Wilde de meerderheid wel thuisblijven met oud en nieuw?

Wilde de meerderheid wel thuisblijven met oud en nieuw? Dat lijkt wel zo, maar de peiling van Stand.nl is helaas niet representatief. Uit gecorrigeerde uitkomsten blijkt dat de meerderheid niet thuis wil blijven.

Kromgetrokken staafdiagrammen zetten je op het verkeerde been

Grafieken gebaseerd op ringdelen binnen ringdelen werken niet. Ze zetten je op het verkeerde been. Gebruik liever geen kromgetrokken staafdiagrammen.

Spreken de Nederlanders echt beter Engels dan de Zweden?

Volgens een onderzoek van Education First spreken Nederlanders het beste Engels. Nog beter dan de Zweden. Klopt dit onderzoek wel? Is het wel representatief?

De peilers deden het niet zo goed in de VS

De peilingen voor de verkiezingen in de VS waren niet zo goed. Veel peilers voorspelden ten onrechte een grote winst voor Biden.

Pollen en Corona: causaal verband of alleen maar samenhang?

Een grafiek met pollenconcentraties in de lucht aantal griepachtige verschijnselen wijst op samenhang, maar niet noodzakelijk op een causaal verband.

Zijn er minder besmettingen in rijke Belgische gemeenten?

De grafiek van de Belgische krant De Morgen over het verband tussen aantal Corona-besmettingen en het inkomen van een gemeente kan beter.

Deze Twitter-peiling van NL_Wetenschap is een slechte peiling

NL_Wetenschap deed een Twitter-peiling op het internet. Dat is een slecht soort peiling. Wetenschappers zouden die niet moeten gebruiken.

Een wel erg frivole grafiek over een Schotse peiling

Deze grafiek over de uitkomsten van een peiling over Schotse onafhankelijkheid is wel heel slecht vormgegeven.

Peilingen voor de presidentsverkiezingen in de VS

Deze notitie bevat allerlei wetenswaardigheden over de peilingen voor de presidentsverkiezingen in de VS in 2020.

Deze grafiek van de NOS heeft diverse tekortkomingen

Deze grafiek van de NOS over de salarissen van verpleegkundigen, gemeenteambtenaren en leraren van de basisschool heeft diverse tekortkomingen.

Bierproductie in de EU in 2019: Een bierglas is geen statistiek!

Eurostat publiceerde ook in 2020 weer een slechte grafiek over de bierproductie in Europa. Helaas geen staafdiagram, maar een bierglas. Dat leidt tot een grafiek vol fouten.

Deze grafieken van het Leidsch Dagblad kunnen wel wat beter

Weliswaar zijn deze grafieken over NOW-vergoedingen van het Leidsch Dagblad staafdiagrammen, maar er valt toch nog wel het een en ander te verbeteren aan deze grafieken.

Fox gaat weer in de fout

Fox Business gaat weer in de fout. Dit keer met een peiling waarin je alleen maar aardige dingen mag zeggen over Trump. Fox heeft een reputatie van gemanipuleerde peilingen en grafieken.

Niet elke Corona-peiling is een goede peiling

Als een peiling onder de inwoners van de staat New York niet is gebaseerd op een aselecte steekproef, dan is de schatting van het percentage personen met corona-antilichamen onbetrouwbaar.

Spannende verkiezingen in Ierland

De verkiezingen in Ierland op 8 februari 2020 waren erg spannend. Konden de peilers de uitslag dan wel goed voorspellen.

Ligt Bernie Sanders wel voor in Iowa?

Het is de vraag of er significante verschillen zijn bij deze peiling voor de voorverkiezingen in Iowa bij de democraten.

Stijgt het illegaal wapenbezit bij jongeren echt zo snel?

Door een foute verticale as lijkt de stijging van illegaal wapenbezit bij jongeren sneller te gaan dan in werkelijkheid. Ook de aanwezigheid van chart junk helpt niet echt bij het interpreteren van deze grafiek.

Daalt het aantal landbouwbedrijven echt zo snel?

Een vaak gemaakte fout bij het maken van grafieken is de as niet bij 0 te laten beginnen, wat tot een verkeerde interpretatie kan leiden. Ook bij deze grafiek over de daling van het aantal landbouwbedrijven in Zuid-Holland.

De meeste Britse peilers deden het goed

De meeste Britse peilers hebben het een stuk beter gedaan dan bij de vorige verkiezingen (in 2015 en 2017). Dus dit keer geen 'British Polling Disaster'.

Broodje kaas of broodje aap?

Een peiling van RTL over lunchgewoonten blijkt te zijn gemaakt door Jumbo. Daarmee is de kwaliteit van deze peiling twijfelachtig, ook al door het gebrek aan representativiteit en de slechte vragen.

Volgens De Telegraaf komt het wel goed met de stikstofuitstoot

De infographic van de Telegraaf over de stikstofuitstoot bevat een foute lijngrafiek. Een foute verticale as en veel chartjunk maken deze grafiek slecht afleesbaar.

Beheersen Rotterdammers de Engelse taal echt het best?

Van alle steden ter wereld zijn Rotterdammers het beste in Engels als vreemde taal. Dat blijkt uit de EF English Proficiency Index. Dat is een peiling van taalinstituut Education First (EF). Dit meldde de NOS op 5 november 2019. Klopt dit wel? Uit nader onderzoek blijkt dat de peiling niet representatief was. En ook was de peiler niet neutraal.

Pas op met choropletische kaarten

De verkiezingen komen er aan in het VK. Er zullen dus veel kaarten en grafieken langskomen in de media in de komende weken.. Ook choropletische kaarten. Pas op: ze kunnen je op het verkeerde been zetten.

De peilers deden het redelijk goed in Oostenrijk

De peilers konden de uitslag van de verkiezingen in Oostenrijk redelijk goed voorspellen. Wel was de schatting voor de winnaar te laag en die voor de verliezer te hoog.

Is de Sportheldenbuurt in Haarlem voor of tegen parkeervergunningen?

Zijn de non-respondenten van een peiling over parkeervergunningen tegenstanders van dit systeem? Wel, als je de gemeente Haarlem mag geloven.

Heeft Groningen echt het mooiste station?

De NS organiseerde de verkiezingen van het mooiste station. Als peiling zat deze verkiezing slecht in elkaar. Hij is totaal niet representatief.

Bierproductie in Europa: staafdiagram of bierglas?

Een grafiek van Eurostat over de bierproductie in Europa is slecht ontworpen. Gebruikers lopen daarom het risico dat ze deze grafiek verkeerd interpreteren.

Hoe hard stijgt het aantal verslaafden aan zware pijnstillers?

EenVandaag brengt de stijging van het aantal verslaafden aan zware pijnstillers niet goed in beeld. Ook kun je je afvragen of de cijfers wel representatief zijn.

Hoe denken de EU-inwoners over het systeem van Spitzenkandidaten?

Een peiling over het systeem van EU-Spitzenkandidaten is niet representatief. En ook is de belangrijkste vraag wel erg sturend. Dus de uitkomsten stellen weinig voor.

Hoe deden de peilers het bij de Europese verkiezingen?

De peilers deden het best wel goed bij de Europese verkiezingen. En dat geldt ook voor de exitpolls.

Nog een merkwaardige grafiek uit de Eurobarometer

Een verbrokkelt cirkeldiagram of een verwrongen staafdiagram? Een merkwaardige grafiek uit het rapport van Eurobarometer 91.1 (april 2019).

Een suggestieve grafiek uit de Eurobarometer

Met dit gemanipuleerde cirkeldiagram van de Eurobarometer lijken wel heel veel mensen in de EU willen blijven.

Zijn de cijfers van het menstruatieonderzoek wel juist?

De steekproef van het menstruatieonderzoek is krakkemikkig. Het is een geval van zelfselectie voor alleen vrouwen op sociale media. Daarom zijn de uitkomsten niet representatief.

Hoe laat je het aantal verwarde personen snel stijgen?

Het Parool verspreid een grafiek van de toename van het aantal incidenten met verwarde personen. Helaas is de grafiek niet goed. Er is gerommeld met de verticale as.

Deze Europese peiling geeft geen eerlijk beeld

De eerste peiling voor de Europese verkiezingen van 23 mei 2019 benadeeld pan-Europese partijen.

Leidsch Dagblad vliegt uit de bocht met peiling over Circuit Zandvoort

Het Leidsch Dagblad laat een peiling doen over Formule 1 op het Circuit Zandvoort. Het is echter maar de vraag of deze peiling wel iets voorstelt.

Forum voor Democratie rommelt weer met een grafiek

Opnieuw heeft Forum voor Democratie een grafiek gemaakt en gepubliceerd die de werkelijkheid niet goed weergeeft. Dit keer gaat het over het aantal leden per partij.

Pie chart strikes again …

Met een grafiek van het Leidsch Dagblad over vogelbotsingen bij Schiphol is wel heel veel mis.

De choropletische gevaren van Zwarte Piet

Met een choropletische kaart kun je de ruimtelijke verdeling van een verschijnsel weergeven. Pas dan wel op voor 'area bias'.

Stadsenquête van Leiden rammelt aan alle kanten

De Stadsenquête van de gemeente Leiden rammelt werkelijk aan alle kanten. Er is sprake van een sturende vragenlijst. En de steekproef is niet representatief.

Hoe representatief is deze peiling over schelden op de docenten?

Je kunt vraagtekens zetten bij deze peiling van DUO over het schelden op docenten.

Handen omhoog voor de radio, maar toch ook weer niet

Uit een peiling over vertrouwen in de media kun je de verkeerde conclusies trekking als je geen rekening houdt met de onzekerheidsmarges.

Is dit onderzoek over hacken wel representatief?

Dit onderzoek vn Internetten.nl over hacken door jongeren rammelt nogal als je kijkt naar de representativiteit en de ragenlijst.

Is een embargo op peilingen een goed idee?

Op 10 november 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen in Slowakije. Twee dagen eerder, op 8 november was een embargo op politieke activiteiten van kracht geworden. Dat embargo bleef van kracht tot aan het einde van de verkiezingsdag. Hoe zit het eigenlijk met embargo’s op peilingen in Europa?

De Amerikaanse peilers deden het dit keer best goed

Bij de 'Midterms', de tussentijdse verkiezingen in Amerika in 2016, deden de peilers het best wel goed.

Daalt het aantal geldautomaten wel zo snel?

Deze grafiek van de daling van het aantal geldautomaten laat zien hoe het gebruik van een scheurlijn in een grafiek tot verkeerde interpretatie kan leiden.

Verwarrende grafieken over roken in het Leidsch Dagblad

De staafdiagrammen in een artikel van het Leidsch Dagblad over roken kloppen niet.

De peilers deden het redelijk in Beieren

De peilers deden het redelijk goed bij de deelstaatsverkiezingen in Beieren op 14 oktober 2018.

De scootmobielen vliegen uit de bocht

Een door het programma Kassa slecht gemaakte lijngrafiek van het percentage scootmobieldoden zet je op het verkeerde been.

Hoe een online referendum over een kunstwerk toch anders afliep

De haken en ogen van een online referendum in Alphen a/d Rijn over een kunstwerk.

Is de AfD wel de tweede partij in Duitsland?

De NOS en de ARD beweren ten onrechte dat de AfD de op een na grootste partij van Duitsland is. Ze vergeten namelijk de onzekerheidsmarges.

Een flutpeiling van de NOS over de zomertijd

Een peiling van de NOS over de zomertijd is een flutpeiling. De vraagstelling klopt niet en de representativiteit is ver te zoeken.

Misleidende grafiek van de VRT over de Zweedse verkiezingen

Een grafiek van de VRT, de Vlaamse openbare omroep, over de Zweedse verkiezingen is wel erg slecht.

De Zweedse peilers deden het goed

De peilers maakten goede prognoses bij de Zweedse parlementsverkiezingen in Zweden op 9 september 2018.

Een slechte peiling van de EU over het afschaffen van de zomer en wintertijd

De 'raadpleging' van de EU over het afschaffen van zomer/wintertijd is een slechte peiling.

Een bizar slechte grafiek over de Eerste Kamer

Deze grafiek over de Eerste Kamer is bijzonder slecht. Kennelijk was een leuke vormgeving belangrijker dan correct overbrengen van de boodschap.

Deze grafiek van de NOS zitten minstens vier fouten

Een grafiek van de NOS over de daling van de werkloosheid bevat minstens vier grote fouten.

Ligt Labour wel voor op de Conservatieven?

Als je de uitkomsten van een peiling bekijkt, moet je rekening houden met de onzekerheidsmarges. En je moet even controleren of de steekproef wel correct is getrokken.

De neergang van het FNV op een slechte manier in beeld gebracht

Een slecht vormgegeven grafiek over het FNV. Het 3D-karakter en chart junk maken de grafiek onleesbaar. En de cijfers voor een betere grafiek ontbreken.

Past Nederland wel de vakantieplannen aan?

Een peiling van de ANWB over het aanpassen van vakantieplannen ziet er wel erg dubieus uit.

Een erg foute grafiek in de NRC

Een grafiek in de NRC over de euro/dollar-koers zondigt zo'n beetje tegen alle richtlijnen voor grafieken.

Hoe groot is het vertrouwen in de NOS eigenlijk?

Het Pew Research Center heeft het vertrouwen in de NOS gemeten met een telefonische peiling. De respons in deze peiling was wel erg laag.

Een niet-representatieve peiling, maar toch uitgebreid verslag van de NOS

De NOS doet uitgebreid verslag van een onderzoek van Medisch Contact, terwijl het toch geen goede peiling is (niet-representatief).

Dit cirkeldiagram van de NOS sticht verwarring

Het cirkeldiagram van de NOS over de coalitievorming in Rotterdam is slecht ontworpen en is daarom verwarrend.

Adobe zet grafieken in beweging, maar vliegt daarbij uit de bocht

Adobe maakt reclame voor software-tools die beweging toevoegen aan grafieken. Helaas worden de methodologische aspecten over het hoofd gezien.

Het Parool misleidt lezers bij peiling over nieuwe burgemeester van Amsterdam

De berichtgeving van Het Parool over de peiling over de nieuwe burgemeester voor Amsterdam is fout en tendentieus.

Deze biergrafiek van de NOS ziet de verhoudingen niet zo scherp

Deze grafiek van de consumptie van alcoholvrij bier geeft de toename niet goed weer.

Is het een grafiek of een stapel suikerklontjes?

In figuur in het NOS-journaal over suikerconsumptie lijkt op een grafiek, maar is het eigenlijk niet. Het is meer een stapel klontjes.

Hoe breng je het referendum goed in beeld?

Het is geen goede idee om voor de uitslag van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een choropleet te gebruiken.

Nijmegen in de race naar slechtste grafiek ooit

De gemeente Nijmegen presenteert de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de vorm van een slecht driedimensionaal taartdiagram.

Wie is er niet online?

Nieuwe cijfers maken het mogelijk het internetbezit in Nederland, Europa en de VS met elkaar te vergelijken.

Een ‘fake graph’ in De Morgen

In het Belgische dagblad De Morgen staat een mooi voorbeeld van een foute grafiek. Er is gerommeld met de verticale as.

Noord-Koreaanse toestanden in Sittard-Geleen

De peiling van de actiegroep Burgers Eigen Baas in Sittard-Geleen is van dubieuze kwaliteit.

Een flutpeiling van het AD over zomer/wintertijd

Weer zo'n 1-vraags flutpeiling van het AD. Dit keer over de afschaffing van de zomer/wintertijd.

Een flutpeiling van de gemeente Alphen a/d Rijn

De peiling van de gemeente Alphen a/d Rijn over de informatievoorziening rammelt aan alle kanten.

Twitter-peilingen zijn flutpeilingen

Matt Singh laat nog eens zien dat Twitter-peilingen slechte peilingen zijn. Ze zijn niet representatief.

Een grafiek in de Daily Mail: manipulatie of luiheid?

Daar de as verkeerd te tekenen, licht verkeerde interpretatie van deze grafiek in de Daily Mail op de loer.

NOS-publieksonderzoek: schieten met een niet goed afgesteld kanon op een mug

Het publieksonderzoek van de NOS over de gemeenteraadsverkiezingen is van slechte kwaliteit.

Peiling over busvervoer in Woerden vliegt uit de bocht

De peiling van de SP over busvervoer in Woerden zet slecht in elkaar en kan daarom beter genegeerd worden.

De robopolls zaten er naast bij de verkiezingen in Alabama

Een robopoll is geen goed instrument voor een peiling. Dat bleek bij de Senaatsverkiezingen in Alabama.

Hoeveel fouten kun je maken in een grafiek?

In deze grafiek van Bloomberg over het aantal extreem arme mensen is wel heel erg veel mis.

Het blijft oppassen met choropleten

De choropletische kaart met de uitslag van de verkiezingen in Virgina zet je op het verkeerde been.

Oh, oh, dat cirkeldiagram

Waarom toch die voorkeur voor cirkeldiagrammen, terwijl staafdiagrammen beter zijn. Hier een voorbeeld van de Britse peiler Ipsos MORI.

Is het geloof in reïncarnatie echt zo groot?

Deze peiling over het geloof in reïncarnatie zit wel arg krakkemikkig in elkaar.

Weer een slordige uitspraak van Kiesraad over referendum

De uitspraak van de Kiesraad over referendum over de Wiv is erg slordig.

Deze grafiek wordt niet beter van al die pompoenen

Deze pompoenengrafiek van Eurostat is een slecht voorbeeld van een staafdiagram waarin staven vervangen zijn door symbolen.

Het is helemaal mis met de grafiek van Nieuwsuur

Een grafiek van Nieuwsuur is een cirkediagram in 3D-perspectief . Het kan bijna niet slechter.

De Oostenrijkse peilers deden het goed (op één partij na)

De prognoses van de peilers voor de parlementsverkiezingen in Oostenrijk waren goed. Maar bij één partij zaten ze er naast,

De peiling is niet representatief, maar wel journalistiek?

De peiling van de NRC over het regeerakkoord is niet representatief, maar wel journalsitiek. Heb je iets aan de uiktomsten van zo'n peiling?

Gewone, normale Nederlander of gemiddelde Nederlander?

Tijdens de formatie ging het vaak over de gewone, normale Nederlander. Is dat hetzelfde als de gemiddelde Nederlander?

Tendentieuze grafiek van Nieuwsuur over de defensiebegroting

In een tendentieuze grafiek van Nieuwsuur wordt de daling van de defensiebegroting te spectaculair voorgesteld.

Prima peilingen in Noorwegen

De Noorse peilers deden het opvallend goed bij de parlementsverkiezingen van 11 september 2017. Hoe kan dat?

De Duitse peilers deden het maar matig

De peilers deden het maar matig bij de Duitse verkiezingen. Ze zaten ernast bij de CDU en AfD.

Weer zo’n éénvraags flutpeiling van De Telegraaf

Eénvraags peilingen zijn totaal niet representatief. Ook deze peiling van De Telegraaf over de islam is een flutpeiling.

Een twijfelachtige peiling van de SP onder agenten

Deze peiling van de SP onder agenten is hoogstwaarschijnlijk niet representatief. Daarom is voorzichtigheid met de uitkomsten geboden.

Goed onderzoek of sluwe wervingscampagne?

Het Nationaal Energie Onderzoek blijkt een sluwe wervingsactie te zien van een groep energieleveranciers

Een gemanipuleerde flutpeiling van de Republikeinen

Met een tendentieuze, gemanipuleerde peiling proberen de Republikeinen een positieve waardering voor Trump te krijgen.

De eurobiljetten zijn mooi, maar de peiling kan beter

Een peiling van DNB over hoe mooi eurobiljetten zijn, heeft wel een aantal tekortkomingen

Zit er wel zoveel info in deze infographic?

Deze infographic uit De Volkskrant bevat slechte grafieken en is daarom niet zo functioneel

De duistere praktijken van de Brabantse peilers

Omroep Brabant deed een wel hele kleine peiling onder Brabantse boeren. De omroep is niet transparant over opzet en uitvoering van dit onderzoek.

Een povere peiling van RTL over de kabinetsformatie

Een slechte peiling van RTL-Nieuws geeft een verkeerd beeld over deelname van GroenLinks aan het kabinet.

En hoe deden de peilers het bij de Franse parlementsverkiezingen?

Hoe deden de peilers het bij de Franse parlementsverkiezingen? Niet onaardig, maar er ging ook wel wat mis. Een gemengd beeld dus.

UK Polling Disaster Continued?

Ook bij de parlementsverkiezingen in het VK van 8 juni 2017 gingen veel peilers weer de mist in.

Een flutpeiling van het AD over hoofddoekjes

Weer zo'n éénvraags flutpeiling. Dit keer van het AD. Hij gaat over hoofddoekjes bij de politie. Zo'n peiling is verre van representatief.

De peilers deden het goed in Nordrhein-Westfalen

De peilers deden het goed bij de deelstaatverkiezingen op 14 mei 2017 in Nordrhein-Westfalen.

Deze grafieken zijn bepaald geen kampioenen

EenVandaag vervangt staafdiagrammen over de voetbalcompetitie door grafieken met symbolen. Dat leidt tot fiute grafieken.

Een mooie avocado, maar een erg foute grafiek

Dagblad Trouw wilde de import van avocado's in beeld brengen, maar gebruikte daarvoor een bijzonder slechte grafiek.

Er is veel mis met deze grafiek van EenVandaag

Een grafiek van EenVandaag over de stijging van de zorgpremie zit toch wel erg slecht in elkaar.

De Franse peilers zaten ernaast in de tweede ronde

In de eerste rond van de presidentsverkiezingen ging het zo goed met de peilingen, maar in de tweede ronde zaten de peilers ernaast.

Is er wel meer steun voor de monarchie?

De Koningsdagenquête is gebaseerd op een wel erg kleine steekproef. Dat maakt het lastig de uitkomsten correct te interpreteren.

De Franse peilers deden het goed

De peilers deden het goed in de eerste rond van de Franse presidentsverkiezingen van 23 april 2017

De valkuilen van het peilen van groepen met een migratieachtergrond

De peiling van Ipsos over het Turkse referendum laat zien hoe lastig het is om minderheden te peilen.

Stijgt het klantenoordeel van een OV-reis zo snel?

In veel grafieken wordt gerommeld met de assen. Dat is ook het geval bij deze grafiek over het klantenoordeel van een OV-reis

Hoe deden de peilers het bij de verkiezingen?

Hoe deden de peilers het bij de verkiezingen. Niet heel slecht, maar er gingen toch wel dingen mis.

Forum voor Democratie manipuleert weer een grafiek

Forum voor Democratie rommelt met een grafiek. Daardoor lijkt het aantal likes voor deze partij groter dan het is.

Is de consumptie van frisdrank echt zo sterk gedaald?

Al weer een foute grafiek van nde NOS. Dit keer werd de daling van de frisdrankconsumptie verkeerd in beeld gebracht.

Een explosie van het eigen risico? Wel met deze grafiek van de SP

Door een foute grafiek van de SP lijkt de stijging van het eigen risico in de zorg groter dan hij in werkelijkheid is.

Heeft Jesse Klaver het Carré-debat wel gewonnen?

Je kunt uit de peiling van RTL Nieuws niet afleiden dat Jesse Klaver (GroenLinks) het Carré-debat wel gewonnen.

Is DENK de grootste partij op de Hogeschool Rotterdam?

Uit een peiling bij de Hogeschool Rotterdam bleek dat DENK de grootste partij was. Deze peiling was echter verre van representatief.

Een ‘fake’ peiling van Trump

Met een uiterst dubieuze peiling probeert Donald Trump steun te krijgen in zijn strijd tegen de media.

Over zelfselectie en manipulatie

De peiling naar aanleiding van het Noordelijk Lijsttrekkersdebat kon worden gemanipuleerd omdat respondenten zichzelf konden aanmelden.

Drukte in de metro van Moskou

In een mooi stroomdiagram van de metro van Moskou wordt het aantal passagiers per station verkeerd weergegeven.

Is de ‘Graaier van het jaar’ gemanipuleerd?

Voor de verkiezing van de 'Graaier van het jaar' van het radioprogramma Bureau Buitenland werd wel een heel erg slechte peiling uitgevoerd.

Belgische staatssecretaris in de fout met ‘kwakkelende grafiek’

Met een foute grafiek probeert een Belgische staatssecretaris te suggeren dat het aantal aanvragers voor een verblijfsvergunning spectaculair afneemt.

Zijn er echt minder dan een half miljoen werklozen?

Het CBS meldt onterecht dat het aantal werklozen onder de half miljoen ligt. Er wordt vergeten dat er onzekerheidsmarges zijn.

Wie wordt lijsttrekker voor de PvdA?

Wie wordt lijsttrekker voor de PvdA. De peiling van Ipsos hierover is niet zo zinvol.

Is het aantal schone openbare toiletten wel drastisch gedaald?

Het Nationaal Toilettenonderzoek rammelt. De opdrachtgever heeft beland bij bepaalde uitkomsten en de steekproef is niet aselecte getrokken.

Beheersen Nederlanders de Engelse taal echt het best?

Beheersen Nederlanders de Engelse taal echt het best? Dat kun je niet afleiden uit dit onderzoek.

De peilers voorspelden Clinton, maar het werd Trump

De peilingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zaten er naast. Ze voorspelden Clinton, maar het werd Trump.

Een bizarre grafiek van het NRC

Met een grafiek op nrc.nl op 2 oktober 2016 is zo ongeveer alles mis wat je kunt bedenken.

Zaten de peilers er dan helemaal naast op IJsland?

Volgens de NOS zaten de peilers er op IJsland helemaal naast. Zo erg bleek dat nu ook weer niet te zijn.

Een flutpeiling over de verkiezing van de lijsttrekker van de PvdA

Al weer de derde éénvraags flutpeiling in korte tijd. Dit keer van Jaap Jansen van BNR Nieuwsradio over de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA

Foute thematische kaarten zetten je op het verkeerde been

Ook in de Nederlandse media verschijnen nu foute thematische kaarten over de verkiezingen in Amerika.

Pas op voor éénvraags flutpeilingen

Al weer zo'n éénvraags flutpeiling. Veel acquiecence en niet representatief. Ombetrouwbaar dus.

Mooi rapport van de VSNU, maar de grafieken kunnen beter

De VSNU gaat de mist in met een foute grafiek. Er wordt een ernstige fout gemaakt bij het weergeven van symbolen. Waarom niet gewoon een staafdiagram?

Flutpeiling van Trouw over Zorgfonds

De peiling van Trouw over het Nationaal Zorgfonds is een flutpeiling. De vraagstelling is suggestief en de steekproef is niet representatief

De peilers zaten ernaast in Colombia

De peilers zaten er naast bij het voorspellen van de uitkomst van het referendum over het vredesverdrag in Colombia.

Foute grafiek van Forum voor Democratie

Een foute grafiek van Forum voor Democratie maakt het verschil tussen voor- en tegenstanders in het Oekraïne-referndum groter dan het in werkelijkheid is.

Hoe kun je de daling van de werkloosheid wat rooskleuriger weergeven?

Hoe kun je de daling van de werkloosheid wat rooskleuriger weergeven? Weer twee voorbeelden van slechte lijndiagrammen.

Hoe groot is de kans dat Hillary Clinton wint?

Op de website FiveThirtyEight staan voorbeelden van goede en slechte thematische kaarten.

Hoed u voor choropleten!

Voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt meestal een verkeerd type thematische kaart gebruikt. Hier zijn wat alternatieven.

Welke peiling is beter, Peil.nl of de Politieke Barometer?

De verschillen tussen Peil.nl en de Politieke Barometer blijven groot.

Teleurstelling over de Brexit-peilingen

De peilers deden het niet zo goed bij de Brexit-peilingen. De British Polling Council sprak daarover zijn teleurstelling uit.

Naderen de PVV en de VVD elkaar?

Waarom geven twee online peilingen voor het verschil tussen PVV en VVD zulke verschillende uitkomsten?

Durfden de Oostenrijkse peilers niet?

Er waren maar twee peilingen voor de 2e ronde van de presidentsverkiezingen in Oostenrijk. Durfden de peilers niet na het debacle van de 1e ronde?

De zorgen van de Engelse peilers

De Engelse peilers vertrouwen hun eigen Brexit-peilingen niet.

De Schotse peilers deden het goed

De Schotse peilers deden het best wel goed bij de regionale verkiezingen van 5 mei 2016.

Een rampzalige avond voor de Oostenrijkse peilers

De Oostenrijke peilers zaten er helemaal naast met hun voorspelling wie de nieuwe president zou worden.

Vraagtekens bij een peiling van de ANBO

Je kunt grote vraagtekens zetten bij een peiling van de ANBO over de financiële situatie van ouderen.

Het referendum: lastige klus voor peilers

Het was een hele klus voor de peilers om de opkomst te schatten bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Een foute grafiek of een poging tot manipulatie?

Een schoolvoorbeeld van een foute grafiek in de Dauly Mail: een staafdiagram zonder nulpunt.

Peiling van The Sun over sympathie voor IS was misleidend

De Independent Press Standards Organisation (IPSO) heeft geoordeeld dat een peiling van The Sun over IS misleidend was.

Een verwarrende grafiek van Eurostat

Een slecht vormgegeven cirkeldiagram leidt tot verwarring in een persbericht van Eurostat.

Een flutpeiling van D66 over het referendum

Een peiling van D66 over het referendum over samenwerking met de Oekraïne is wel erg krakkemikkig.

Bizarre verschillen in de peilingen

Bij de peilingen van begin maart 2016 bleken er bizar grote verschillen te zijn tussen drie peilers (Peil.nl, Politieke Barometer) en I&O Research.

Jammer van die 3D-grafieken bij de Slowaakse Verkiezingen

Bij de uitslagen van de Slowaakse verkiezingen werden slecht leesbare driedimensionale grafieken gebruikt.

Hoe deden de Ierse peilers het?

De Ierse peilers deden het beter dan de Engelse peilers. Opvallend is dat ze face-to-face interviewing gebruikten.

Weer een slechte grafiek van de NOS

Een grafiek over de overproductie is onleesbaar door het ontbreken van informatie en het foutief weergeven van informatie.

Oh die peilingen

De politieke peilingen (Politieke Barometer en Peil.nl) lopen weer helemaal systematisch uit elkaar.

Welke Brexit-peiling moet je geloven?

Bij Brexit-peilingen in Engeland zijn er grote verschillen tussen online peilingen en telefonische peilingen.

Het debacle van de Engelse peilingen

De eerste resultaten van het onderzoek naar de afgang van de peilers bij de Engelse parlementsverkiezingen

Andere vraagstelling, ander antwoord

Een nadere vraagstelling kan tot heel andere antwoorden op de vraag leiden. Eem voorbeeld uit Engeland.

Foute cirkeldiagrammen bij Spaanse verkiezingen

Er kwamen weer volop foute cirkeldiagrammen langs in de media bij de uitslag van de Spaanse verkiezingen.

Volgens The Sun heeft 1 op de 5 Britse moslims sympathie voor jihad-strijders

De Engelse krant The Guardian heeft ernstige kritiek op een peiling van een andere Engele krant (The Sun).

Moet Zwarte Piet Zwart blijven?

Een peiling van RTL Nieuws over Zwarte Piet. En je kunt niets vaststellen of dit een goede of slechte peiling was. Wat moet je er mee.

Waarom zaten de peilers er zo naast in Engeland?

Nieuw onderzoek kan inzicht geven wat er mis is gegaan bij de peilingen voor de Engelse verkiezingen.

Nieuw en onpeilbaar leed: twitterpeilingen

Het is nu mogelijk via Twitter een peiling te doen met één vraag. Zo'n twitter poll is niet geschikt voor serieus onderzoek.

Na Zweden spreken wij het beste Engels. Klopt dit wel?

Volgens een onderzoek spreken Nederlanders bijna het beste Engels. Helaas is het wel een slecht onderzoek van een taalinstituut.

Verslaafd aan cirkeldiagrammen?

Cirkeldiagrammen zijn erg populair. Toch is het vaak beter om een staafdiagram te gebruiken. Een CBS-grafiek is daarvan een goed voorbeeld.

Flutpeiling van Steenbergen over vluchtelingen

Een peiling van de gemeente Steenbergen over vluchtelingen zal geen representatief beeld opleveren.

Slordige uitspraak van Kiesraad over referendum

De uitspraak van de Kiesraad dat er 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend voor het referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne, is onjuist

Matige voorspellingen van Griekse peilers

De Griekse peilers deden het bij de parlementsverkiezingen beter dan bij het referendum.

Is de Fietstelweek wel een representatief onderzoek?

De Fietstelweek van de Fietsersbond is helaas geen representatief onderzoek. Dat komt omdat er geen aselecte steekproef is getrokken.

Kost de kaas dan helemaal niets meer?

De NOS komt met een grafiek over de kaasprijzen. Die grafiek geeft een verkeerd beeld omdat de verticale as niet bij 0 begint.

Een non-grafiek of een foute grafiek in het NOS-Journaal

Een grafiek in het NOS-Journaal over de dalende olieprijs. Is het een non-grafiek of een foute grafiek?

Hoe goed doet Obama het?

Hoe goed is die peiling van CNN over Obama eigenlijk?

Nog een foute grafiek in het NOS-journaal

Weer een voorbeeld van een slecht vormgegeven grafiek in het NOS-journaal. Dat krijg je als een vormgever de grafiek maakt.

Een grafiek van de NOS die geen grafiek genoemd mag worden

De NOS maakt gebruik van grafieken die slecht leesbaar zijn. Je kunt je afvragen of het wel grafieken zijn.

Bezopen berichtgeving

Het Leidsch Dagblad heeft het alcoholgebruik bij Leidse jongeren onderzicht. Maar wel met een slecht onderzoek.

Griekse peilers zitten er helemaal naast

De peilingen tijdens de campagne voor het Griekse referendum gingen helemaal de mist. De peilers zaten er allemaal naast.

Waar wonen al die Amsterdamse werknemers?

Hoe laat je zien waar de Amsterdamse werknemers wonen? Met een cirkeldiagram, een staafdiagram of een dotplot?

Zijn de PvdA en GroenLinks even groot?

Als twee partijen in een peiling even groot zijn, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat ze in de populatie ook even groot zijn.

Slechte grafieken over het asielbeleid in Denemarken

Grafieken op de Deense TV over het Deense asielbeleid zijn zo slecht dat ze je op het verkeerde been zetten.

Veel Nederlanders willen in de EU blijven

Veel Nederlanders tegen de uittreding uit de EU. Hoe geef je dat grafisch weer. Een stapeldiagram of een dotplot?

Is het einde van de Robopoll nabij?

Is het einde van de telefonische peilingen in de VS in zicht? Het lijkt erop nu het bijna onmogelijk wordt om robopolls te doen.

De Ierse peilers deden het ook niet zo goed

Bij het referendum over het homohuwelijk deden de Ierse peilers het niet zo goed.

Hoe konden de Engelse peilers er zo naast zitten?

De Engelse peilers zaten er helemaal naast. En allemaal op dezelfde manier. Hoe kan dat? Een analyse.

Een staafdiagram of toch maar liever een dotplot?

Pas op als je je niet houdt aan de richtlijnen voor staafdiagram. Dat kan de interpretatie lastiger maken. Overweeg ook eens een dotplot te maken.

Geflest met peiling over statiegeld?

Door te rommelen met vragen in een peiling kunnen voorstanders van statiegeld ineens tegenstanders worden. Een voorbeeld waarbij de opdrachtgever belang heeft bij bepaalde uitkomsten.

Hoe slecht kan een peiling zijn?

Hoe slecht kan een peiling zijn? De peiling van de Daily Express over de EU is een voorbeeld van een wel erg slechte peiling.

Actieve PvdA’ers zien Asscher als ideale leider. Of toch niet?

Een respons van 1 op 3, en toch representatief. De NRC maakt het wel erg bont.

Een angstaanjagende grafiek over de Russische uitgaven aan defensie

In deze grafiek lijken de Russische uitgaven aan defensie heel erg hoog. Maar de grafiek zit toch anders in elkaar.

Gaan zoveel Groningers stemmen op een regionale partij?

Op een thematische kaart moet je de symbolen wel de goede grootte geven. En niet zoals bij deze kaart van EenVandaag.

Klopt die hoge sterfte van het CBS wel?

Het CBS komt met een suggestieve grafiek van de sterfte in de winter.

Cirkeldiagram of staafdiagram?

Waarom het beter is om een staafdiagram te gebruiken en niet een cirkeldiagram.

Is het een slechte peiling of misleidende reclame?

Is de peiling van de ANWB over pech tijdens de wintersport een slechte peiling of misleidende reclame?

Grote verschillen tussen peilers

Hoe kan het dat de ene peiler de VVD 12 zetels meer geeft dan de andere peiler?

De NOS brengt de olieprijs in beeld met een slechte grafiek

De NOS probeert de dalende olieprijs in beeld te brengen met een wel heel erg slechte grafiek.

Over het misbruik van peilingen

Over neppeilingen. Dat zijn peilingen die niet de publieke opinie meten, maar proberen te beïnvloeden.

Vroege Vogels liefhebbers van vuurwerk? Wel in deze flutpeiling.

Door en peiling met zelfselectie werden de luisteraars naar het programma Vroege Vogels ineens liefhebbers van particulier vuurwerk.

Tevreden met de spoorwegen?

Tevredenheid met de spoorwegen wordt in een foutieve grafiek weergegeven. Dat kan leiden tot een verkeerde interpretatie.

Is ‘moestuinsocialisme’ toch de eerlijke winnaar?

De peiling voor woord van het jaar van de Dikke Van Dale gebruikt zelfselectie. Het is daarom een slechte peiling.

Heeft Rusland zijn eigen crisis gemaakt?

Is er een verband tussen de olieprijs en de waarde van de Roebel. Een grafiek uit The Economist is wel heel suggestief.

Hoe representatief was de peiling onder de jonge Turken en Marokkanen?

Je kunt je afvragen of een quota-steekproef onder jonge Turken en Marokkanen eigenlijk wel representatief is.

Intelligentie belangrijker dan borsten en billen?

Volgens een artiekel in de Volkskrant verkiest de man een intelligente vrouw boven een seksueel aantrekkelijke vrouw. Helaas is het onderzoek niet representatief.

Heeft Zwarte Piet of Roet Piet je voorkeur?

Uit een online-peiling onder 1.000 Nederlanders met een slechte vraagstelling kun je niet de conclusie trekken dat Zwarte Piet moet blijven,

De respons is 16%. Dus de steekproef is representatief?

Een onderzoek met een respons van 16%. Dan kun je niet meer zeggen dat het onderzoek representatief is. Je zult op z'n minst moeten wegen.

Terrorisme een groot probleem? Het is maar net hoe je het vraagt.

Respondenten geven andere antwoorden op open vragen dan op gesloten vragen. Peilingen van CNN en Gallup laten dat nog eens zien.

Schotland onafhankelijk? Het is een nek-aan-nek race!

De peilingen voor het referendum over Schotse onafhankelijkheid zijn gebaseerd op een zelfselectie-panel. Daarom moet je de uitkomsten met een korreltje zout nemen.

Op het eerste gezicht een aardige grafiek, maar …

Een grafiek uit The Guardian die op het eerste gezicht goed is, maar waarmee toch het een en ander mis is.

Chinese investeringen, met een flinke liegfactor

Bij een thematische kaart in de NRC over Chinese investeringen worden de symbolen verkeerd weergegeven. Daardoor wordt je op het verkeerde been gezet.

Beslis mee Namens Nederland! Klopt dat wel?

De onderzoeker van 'Namens Nederland' claimen ten onrechte dat een grote steekproef vanzelf representatief is. Hun steekproef is zeer selectief.

De haaien vallen aan!

Media maken vaak gebruik van thematische kaarten. Bij het ontwerp van zulke kaarten kan van alles mis gaan. Dat is ook het geval van deze kaart van de aanvallen van haaien in de VS.

De eerste helft maar afschaffen?

Uit een analyse van de wedstrijden om de FIFA world cup blijkt dat in de tweede helft meer doelpunten vallen dan in de eerste helft.

D66 de grootste partij in het land. Of toch niet?

De kop boven het bericht van Ipsos over de peiling van de Politieke Barometer op 4 april 2014 liet geen ruimte voor twijfel: 'D66 grootste partij in aanloop naar de EP-verkiezingen'.

Hoe Fox News grafieken manipuleert

Hoe de Amerikaanse nieuwszender Fox News grafieken manipuleert.

D66 de grootste in Den Haag? Nou, nee.

Niet de PVV of de PvdA maar D66 wordt de grootste partij in Den Haag. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond.

Wil bijna de helft van burgemeesters grotere gemeenten?

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA), voorvechter van grotere gemeenten, krijgt steun uit onverwachte hoek: bijna de helft van de burgemeesters vindt dat gemeenten in Nederland groter moeten worden.

Verliezen de Europeanen het vertrouwen de EU?

De Europeaan verliest zo langzamerhand zijn of haar vertrouwen in de Europese politiek. En dat gebeurt zelfs nog in sneltreinvaart.

Slechte peiling, gemanipuleerde uitslag

Het was bedoeld om te peilen wie Amsterdammers als beste uit de bus vonden komen tijdens het Eerste Grote Lijsttrekkersdebat afgelopen zondag in de Stadsschouwburg: een online peiling van Het Parool.

De slechtste grafiek ooit?

Elke zondag komt Maurice de Hond weer met een politieke peiling. Ongeacht de methodologische kwaliteit van deze peilingen, nemen de media de uitkomsten van die peilingen braaf over.

Slechte peiling, slechte berichtgeving

Coalitie verliest de kiezers. Dat was de kop boven een artikel in de krant Alphen.cc van 28 september.

Hoe deden de Duitse peilers het?

In Duitsland zijn op 22 september 2013 parlementsverkiezingen gehouden. Ongeveer 62 miljoen kiezers konden naar de stembus gaan om een nieuwe Bondsdag te kiezen.

De boer aan het woord. Maar wat zegt hij?

Nederlandse boeren wijzen massaal de trend naar megastallen af, volgens de SP.

Ook al eens een rondgang gemaakt?

Wat is een rondgang? Volgens de Van Dale is dat het gaan of lopen in de rondte, het (rond)gaan langs een vooraf bepaalde weg.

GroenLinks luistert: de fusie

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gaan per 1 januari 2014 fuseren. Dit brengt natuurlijk veel veranderingen met zich mee, zowel voor de gemeenten, als voor haar inwoners.

De helft doet mee, dus het onderzoek is representatief?

‘Burgemeesters spreken zich in enquête NRC uit tegen fusies’. Dat meldt het NRC op 9 maart 2013. ‘Meer dan 80 procent van de burgemeesters in Nederland vindt niet dat gemeenten uit ten minste 100.000 inwoners zouden moeten bestaan, zoals het kabinet wil.

Ruis in de steekproef, of is er echt iets aan de hand?

Opiniepeilingen zijn vrijwel altijd gebaseerd op een steekproef uit de bevolking. Die steekproef bestaat meestal uit een paar duizend personen.

Eén op zeven makelaars verwacht failliet te gaan

Een op de zeven makelaars verwacht dat hij de komende twee jaar failliet gaat.

Peilen in Amerika

Er wordt in Nederland heel wat afgepeild, maar ook de Amerikanen kunnen er wat van, zeker in deze periode voor de presidentsverkiezingen

Hoe betrouwbaar waren de peilingen

In de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 waren er maar liefst vier peilers actief: Maurice de Hond (Peil.nl), Ipsos Synovate (Politieke Barometer), TNS NIPO en GfK Intomart (De Stemming).

Groot deel priesters is voor afschaffing celibaat

Veertig procent van de Nederlandse priesters die een maatschappelijke functie hebben, is voor afschaffing van het celibaat.

Jongeren lijden aan Social Media Stress

Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS).

Plasterk op voorsprong in peiling

In de peiling van Maurice de Hond is Ronald Plasterk zijn voornaamste opponent Diederik Samsom voorbijgestreefd. Dat stond te lezen op de website nu.nl op 14 maart 2012.

Hyves wordt opiniepeiler. Maar wat voor peiler?

Op 29 februari 2012 komt kondigt Hyves aan de concurrentie aan te gaan met de andere opiniepeilers. Hyves claimt dat het daarmee officieel 'de stem van Nederland' vertegenwoordigt.

Grote verschillen tussen peilers

Op 15 januari 2012 berichtten diverse media dat de SP volgens een peiling van Maurice de Hond even groot zou zijn als de VVD.

Medewerkers publieke sector tevreden met hun werk

Uit recent onderzoek van InternetSpiegel blijkt dat medewerkers in de publieke sector zeer tevreden zijn met hun werk.

Coalitie verliest Kamermeerderheid in peiling

Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde peiling van TNS NIPO.

De peilers zaten er weer behoorlijk naast

Eén dag voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 kwamen de twee peilers Maurice de Hond (Peil.nl) en Synovate (Politieke Barometer) met prognoses voor de uitslag.

Rutte wint ook tweede debat

VVD-leider Rutte is voor de tweede keer de winnaar van het verkiezingsdebat van RTL. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek door Synovate onder een representatieve groep van ruim 1000 kijkers.

Engelse peilers slaan plank mis

Niet alleen in Nederland wordt gepeild in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. Ook in Engeland gebeurde dat volop. Daar kwamen zeven peilers bijna dagelijks met nieuwe voorspellingen.

ANWB-leden willen betalen voor autogebruik

De meerderheid van de ANWB-leden is voor een vorm van rekeningrijden.

ANWB ledenpeiling over de kilometerprijs

Dit voorjaar discussieert de Tweede Kamer over de kilometerprijs.

Goochelen met cijfers

Op 20 november 2009 is het nieuwe boek van wetenschapsjournalist Hans van Maanen uitgekomen. De titel van het boek is "Googelen met getallen - cijfers en statistiek in krant en wetenschap".

Uitkomsten Leiderdorpse enquête onbruikbaar

De uitkomsten van de Leiderdorpse enquête zijn zo goed als waardeloos. Dat vinden enkele raadsleden in Leiderdorp.

CDA nog steeds een zetel meer dan PVV

De grootste regeringspartij CDA staat in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond nog steeds net boven de PVV.

Hogere opkomst bij EU-verkiezingen?

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees parlement op 4 juni zal rond de veertig procent liggen, Dat is een fractie hoger dan in 2004 (toen 39 procent opkwam).

Hoezo het beste ziekenhuis?

Elk jaar publiceert Elsevier in samenwerking met onderzoeker Peter Lagendijk een ranglijst van de beste ziekenhuizen in Nederland.

Werknemers publieke sector vinden internet makkelijk bruikbaar

In november 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de internetvaardigheden en internet awareness van werknemers in de publieke sector.

Nederlanders tegen sluiten coffeeshops

Nederlanders willen niet dat coffeeshops geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Ze zien veel meer in het vrijgeven van de wietproductie om een einde te maken aan de criminaliteit rond softdrugs.

Peilers verkiezingen sloegen gsm over

Amerikaanse opiniepeilers blijken in de aanloop van de presidentsverkiezingen een belangrijke groep te hebben overgeslagen.

Rotterdammers willen Albayrak

Nebahat Albayrak moet de nieuwe burgemeester van Rotterdam worden. Dat is de verrassende uitkomst van het Rotterdamse burgemeestersreferendum, georganiseerd door AD Rotterdams Dagblad.

Publiek kiest Van der Vlies als Politicus 2007

Het Nederlandse publiek heeft SGP-fractievoorzitter Van der Vlies tot Politicus van het Jaar 2007 gekozen.

Meerderheid Europeanen wil referendum

Een grote meerderheid van burgers in vijf grote EU-landen wil een referendum over het nieuwe EU-verdrag.

De Hond: peiling Nova deugt niet

De Politieke Barometer zit er helemaal naast bij stellingen over de populariteit van Rita Verdonk onder kiezers. Dat zegt opiniepeiler Maurice de Hond.

St. Antonius Nieuwegein is de beste

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is het beste ziekenhuis van Nederland.

De Sionsberg in Dokkum beste ziekenhuis

De Sionsberg in Dokkum is het beste ziekenhuis van Nederland.

Eigen Huis: verschillen bouwleges nu onaanvaardbaar

Uit een representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 40 gemeenten blijkt dat bij de reguliere bouwvergunningen Rijnwoude als duurste gemeente is ingehaald.

Ingezetenen willen online waterschapsbelasting regelen

De ingezetenen van het Hoogheemraadschap van Rijnland willen hun belastingzaken en eventuele vragen daarover online kunnen regelen.

Maxima blijft populairste lid Koninklijk Huis

Prinses Maxima is met afstand het populairste lid van het Koninklijk Huis.

Kiezer is links, stemt rechts

De standpunten van de PvdA worden door meer mensen onderschreven dan die van het CDA.

SP met 25 zetels groter dan de VVD

De SP is volgens een opiniepeiling van TNS NIPO opgeklommen tot de derde politieke partij van Nederland.

Bos wint lijsttrekkersdebat

Wouter Bos heeft vrijdagavond het lijsttrekkersdebat voor RTL gewonnen.

Kiezers weinig trouw aan partijen

Uit het onderzoek 21minuten.nl is gebleken dat de kiezers niet zo erg trouw zijn aan de partijen.

Hypotheekrenteaftrek geen taboe voor bevolking

Acht van de tien Nederlanders verwacht dat de aftrek van hypotheekrente wordt beperkt of afgeschaft en ruim zes op de tien ondersteunt deze maatregel, mits het gaat om nieuwe hypotheken. Dit is een van de uitkomsten van 21minuten.nl, een onderzoek via internet, waaraan de afgelopen zes weken ruim 170.000 Nederlanders hebben meegedaan.

Jan Marijnissen heeft meeste deugden

Jan Marijnissen heeft meeste deugden en Femke Halsema (Groenlinks) is het aantrekkelijkst.

SP wordt grootste partij

Uit een peiling van het blad Metro blijkt dat de score van 7% voor Wilders ruim twee keer zo hoog uitvalt als in peiling van TNS Nipo en RTL van de week ervoor.