Kiezer is links, stemt rechts

De standpunten van de PvdA worden door meer mensen onderschreven dan die van het CDA. Tegelijkertijd is Nederland er niet van overtuigd dat een andere coalitie dan de huidige van CDA en VVD een beter beleid zal voeren.

Dit valt op te maken uit de mening van meer dan 700.000 mensen, die op internet tot nu toe het Kieskompas invulden.

Bovenstaande analyse is gebaseerd op de 700.000 mensen die Kieskompas hebben ingevuld. Die vormen ongetwijfeld geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Helaas wordt in het bovenstaande bericht gesuggereerd dat dit wel het geval is. Het is bedenkelijk dat de journalist deze relativering niet heeft aangebracht in zijn bericht.