Kiezers weinig trouw aan partijen

Uit het onderzoek 21minuten.nl is gebleken dat de kiezers niet zo erg trouw zijn aan de partijen. Meer dan de helft van de kiezers zal op 22 november op een andere partij stemmen dan de bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2003.

Het trouwst zijn de kiezers op de SP. Daarvan zegt 72% weer op die partij te zullen stemmen. Bij het CDA en GroenLinks ligt dit percentage met 52% net boven de helft. Bij de VVD is het 49% en bij de PvdA is het 44%. Bij D66 is het maar 20%. En het laagst scoort de LPF met slechts 7%.

Deze informatie is verzameld door aan de deelnemers van 21minuten.nl te vragen wat ze in 2003 hebben gestemd. Het is bekend dat er altijd veel verkeerde antwoorden worden gegeven bij vragen die een beroep doen op de herinnering. Men weet het gewoon niet meer. Er zijn na 2003 ook andere verkiezingen geweest, zodat makkelijk verwarring kan optreden. Bovendien kan ook nog het effect optreden van sociaal-wenselijke antwoorden: men zegt op een andere partij te hebben gestemd, omdat dit beter staat. Kortom, er vallen wel wat vraagtekens te zetten bij dit aspect van het onderzoek.