SP wordt grootste partij

Uit een peiling van het blad Metro blijkt dat de score van 7% voor Wilders ruim twee keer zo hoog uitvalt als in peiling van TNS Nipo en RTL van de week ervoor. De Partij voor de Vrijheid kwam in dit onderzoek op vier zetels. Volgens de peiling van Metro zou de SP op dit moment de grootste partij worden, met een kwart van de stemmen.

Deze opiniepeiling heeft een opvallende uitkomst. De SP zou met een kwart van de stemmen de grootste partij worden. Daarmee wijkt de uitkomst van deze peiling nogal af van de andere peilingen. Hoe betrouwbaar is deze peiling? Helaas weten we alleen dat het om een steekproef van 1284 Nederlanders ging. Er wordt niet vermeld hoe de steekproef is getrokken en hoe de gegevens zijn verzameld. Tja …