Maxima blijft populairste lid Koninklijk Huis

Prinses Maxima is met afstand het populairste lid van het Koninklijk Huis. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vindt haar het meest sympathiek, al heeft ze wel ingeleverd ten opzichte van 2005 (63%).

Maxima wordt op ruime afstand gevolgd door Willem-Alexander, die door 11% van de ondervraagden het meest sympathiek wordt gevonden. Hij heeft echter wel aan populariteit gewonnen ten opzichte van twee jaar geleden (8%).

Bovenstaand onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO. De omvang van de steekproef bedroeg 1014 personen. Dat betekent dat er in de uitkomsten een marge van zo’n 3% kan zitten. Jammer dat dit niet bij het onderzoek wordt vermeld. Als gevolg van deze onzekerheid hoeft er bijvoorbeeld niet echt sprake te zijn van een echte stijging van de populariteit van Willem-Alexander. Dit verschil kan ook worden veroorzaakt door toevallige fluctuaties in de steekproef.