St. Antonius Nieuwegein is de beste

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is het beste ziekenhuis van Nederland. De slechtste kliniek is het Diaconessenhuis in Meppel. De zorg in ziekenhuizen is vorig jaar licht verbeterd. Zo is het gemiddelde aantal patiënten met doorligwonden gedaald tot onder de 5 procent.

Twee jaar geleden was dat nog het dubbele. Dat blijkt uit de vierde AD Ziekenhuis Top 100, die is gebaseerd op 27 kwaliteitsaspecten die alle klinieken zelf openbaar maken. Daarnaast spelen patiënttevredenheid en kindvriendelijkheid een rol.

De score voor de ziekenhuizen is deels gebaseerd op het oordeel van patiënten over de ziekenhuizen. Ruim 23.000 Nederlanders gaven via een website een rapportcijfer voor de dienstverlening in ziekenhuizen. Helaas is hier geen sprake van een nette kanssteekproef. Alleen mensen met een internet-aansluiting konden hieraan meedoen. Ernstiger nog is dat er sprake was van zelfselectie: mensen konden zelf bepalen of ze meededen. Hierdoor vormen deze rapportcijfers geen goede afspiegeling van de mening van alle patiënten.