Nederlanders tegen sluiten coffeeshops

Nederlanders willen niet dat coffeeshops geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Ze zien veel meer in het vrijgeven van de wietproductie om een einde te maken aan de criminaliteit rond softdrugs.

Dit blijkt uit een opiniepeiling op AD.nl. Uit de AD-peiling komt naar voren dat tweederde van de bijna 1200 respondenten tegen het einde van het gedoogbeleid is. Eenzelfde percentage gelooft dat het vrijgeven van de hennepteelt een beter idee is om softdrugs gerelateerde criminaliteit te verminderen. Driekwart van de deelnemers denkt tot slot dat er niet minder zal worden geblowd als de verkooppunten sluiten.

Helaas, een bijzonder slecht opgezet onderzoek van het AD. Het was een online-onderzoek met zelf-selectie. Er was geen nette kanssteekproef getrokken. Iedereen kon de vragenlijst invullen. Het was zelfs mogelijk de vragenlijst meer dan één keer in te vullen.

Bij zelf-selectie bestaat altijd het gevaar dat bepaalde groepen proberen de uitkomst te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de leden van de groep op te roepen toch vooral mee te doen aan het onderzoek. Gezien het onderwerp van het AD-onderzoek is dit hier zeker niet uitgesloten. Er is daarom geen enkele garantie dat de uitkomsten van dit onderzoek een goede afspiegeling zijn van hoe de Nederlandse bevolking erover denkt.