Uitkomsten Leiderdorpse enquête onbruikbaar

De uitkomsten van de Leiderdorpse enquête zijn zo goed als waardeloos. Dat vinden enkele raadsleden in Leiderdorp. De uitkomsten zouden het college en de raad meer inzicht moeten geven in hoe de inwoners van Leiderdorp denken over hun dorp en het beleid van de gemeente.

De enquête kon worden ingevuld via het Internet. Iedereen kon de vragenlijst invullen. Er was geen controle of mensen de vragenlijst meer dan eens invulden.

Dit is een heel duidelijk geval van zelfselectie. Er is geen nette aselecte steekproef getrokken. Aangezien de gemeente de opdrachtgever is, had een dergelijke steekproef heel eenvoudig uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie kunnen worden getrokken. Dat zou veel betrouwbaarder uitkomsten hebben geleverd.

Iedereen kon de vragenlijst invullen, dus ook mensen die niet in Leiderdorp wonen. Verder kon de enquête meer dan één keer worden ingevuld. Als argument wordt hiervoor gegeven dat zo verschillende mensen uit eenzelfde huishouden mee konden doen. Dat is waar, maar hier is vermoedelijk sprake van een cluster-effect. Omdat mensen binnen een huishouden vaak hetzelfde over allerlei zaken denken, kun je er beter voor zorgen zoveel mogelijk verschillende huishoudens in de steekproef te hebben.

Al met al is er geen enkele garantie dat de uitkomsten representatief zijn voor de alle inwoners. De gemeente ziet het onderzoek als een opiniepeiling. Dat is juist, maar wel een slechte.

Soms wordt nog wel eens ene poging gedaan om de uitkomsten van een slecht onderzoek te corrigeren door het uitvoeren van een weegprocedure. Dat lijkt hier niet gebeurt te zijn.

Volgens het Leidsch Dagblad hebben slechts 250 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is wel erg weinig voor een Internet-enquête. Zelfs al was het onderzoek goed uitgevoerd, dan nog zouden de uitkomsten grote onzekerheidsmarges hebben.

De krant meldt dat de kosten voor het onderzoek 20.000 euro bedroegen. Dat is wel veel geld voor een slecht onderzoek.