ANWB ledenpeiling over de kilometerprijs

Dit voorjaar discussieert de Tweede Kamer over de kilometerprijs. Voor een goed besluit over het wetsvoorstel moet de mening van onze leden zwaar meewegen. Via de ANWB ledenpeiling zorgen we ervoor dat de politiek u hoort!

De politiek moet weten wat u van het wetsvoorstel vindt. Zij bepaalt namelijk of de wet wordt afgekeurd, veranderd of goedgekeurd. Daarom vragen wij uw mening over alle belangrijke onderwerpen van de kilometerprijs. We vragen niet om een ‘voor’ of ’tegen’, maar vooral naar uw argumenten. Die argumenten brengen we onder de aandacht van de politiek, met als doel dat zij het wetsvoorstel aanpassen waar nodig. Als de discussie in de Tweede Kamer gevoerd is, zal de ANWB een oordeel geven over het definitieve plan.

De eerste vraag die je bij dergelijk Internet-onderzoek kunt stellen, is welke de doelpopulatie wordt onderzocht. De ANWB sprak over een ledenpeiling. Dat is het niet, want iedereen kon hem invullen. Pas halverwege de vragenlijst wordt je gevraagd of je lid bent. Gaat het dan misschien om de autobezitters? Dat lijkt ook niet het geval te zijn, want er zit een vraag naar het autobezit in. Alle Nederlanders dan? Of alle Nederlanders boven een zekere leeftijd? En ook onze Vlaamse buren konden de vragenlijst invullen.

De ledenpeiling van de ANWB lijdt aan het zelfde euvel als vele andere Internet-peilingen. Er is geen enkele controle over wie de vragenlijst wel of niet invult. Het bleek zelfs mogelijk de vragenlijst meer dan één keer in te vullen. Je moet wel je postcode en huisnummer opgeven, maar er wordt niet op gecontroleerd. Zelfs niet bestaande postcodes werden geaccepteerd. Een dergelijk onderzoek biedt dus allerlei mogelijkheden om de uitkomsten te manipuleren.

Dat zie je ook terug in de Internet-peiling van het dagblad De Telegraaf die tegelijkertijd werd gehouden. Deze krant wordt wel het lijfblad van de autobezitters genoemd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat die krant kopte met “Telegraaf-lezers zijn duidelijk: 89 procent stemt tegen. Kilometerheffing moet van de baan!”.

We kunnen er vanuit gaan dat beide peilingen niet representatief zijn. Interessant daarbij is om op te merken dat aan beide peiling heel veel mensen hebben deelgenomen. Bij de ANWB waren het er meer dan 275.000 ten tijde van dit schrijven. En bij De Telegraaf waren het er bijna 200.000. Die grote steekproefomvangen helpen echter niet om vertekeningen in de uitkomsten weg te werken.

Opvallend is de reactie van ANWB-woordvoerder Ad Vonk in de Volkskrant. Hij geeft toe dat zijn peiling niet representatief is. Hij zegt “Als we een representatief onderzoek hadden willen doen, hadden we een aselecte steekproef uit ons ledenbestand genomen. Maar dan krijg je achteraf te horen ‘mij hebben ze niks gevraagd'”. Toch wel een merkwaardig argument om te kiezen voor een onbetrouwbaar onderzoek.

Dit soort peilingen zijn een vorm van quick and dirty onderzoek. Het is quick omdat er in korte veel gegevens kunnen worden verzameld, en het is dirty omdat het leidt tot onjuiste uitkomsten.