Medewerkers publieke sector tevreden met hun werk

Uit recent onderzoek van InternetSpiegel blijkt dat medewerkers in de publieke sector zeer tevreden zijn met hun werk.De resultaten van het onderzoek geven het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht in de kwaliteit van het personeelsbeleid.

Hierbij staat de beleving van medewerkers in de verschillende publieke sectoren centraal. Kernvraag van het onderzoek was: ‘Hoe is het gesteld met de werkomstandigheden van medewerkers in de publieke sector?’ Dit is vervolgens gepeild aan de hand van vier thema’s: medewerkertevredenheid; administratieve lastendruk; werkstress en Het Nieuwe Werken.

Een nadere beschouwing van het onderzoeksrapport levert maar bitter weinig informatie op over opzet en uitvoering van dit onderzoek. Het enige dat wordt gemeld is dat 125.090 mensen zijn benaderd en dat uiteindelijk 34.304 mensen hebben meegedaan. Dit komt overeen met een responspercentage van 27%. Dit is een bijzonder laag percentage dat onmiddelijk de vraag oproept of de uitkomsten dan wel betrouwbaar zijn.

Navraag bij InternetSpiegel leerde dat er op geen enkele manier een weging is uitgevoerd om te corrigeren voor een mogelijk vertekening in de uitkomsten. Het zou zo maar kunnen dat er verband bestaat tussen de tevredenheid met het werk en de deelname aan onderzoek als dit.

InternetSpiegel is een ondertdeel van ICTU. En ICTU is een stichting van een voor overheden. ICTU is opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.