Hyves wordt opiniepeiler. Maar wat voor peiler?

Op 29 februari 2012 komt kondigt Hyves aan de concurrentie aan te gaan met de andere opiniepeilers. Hyves claimt dat het daarmee officieel ‘de stem van Nederland’ vertegenwoordigt. Een ambitieuze claim. Klopt het ook allemaal wat Hyves zegt? Hyves kwam met het onderstaande bericht.

Hyves gaat de concurrentie aan met opiniepeilers als Maurice de Hond. De polls bij de nieuwsberichten op Nu & Straks trekken gemiddeld duizenden stemmen, meer dan veel officiƫle peilingen van onderzoeksbureaus.

De uitkomsten van de polls worden nu bovendien in samenwerking met onderzoeksbureau Metrixlab gewogen naar de Gouden Standaard. Dit betekent dat de resultaten representatief zijn voor geslacht, leeftijd en opleiding. Hyves vertegenwoordigt daarmee officieel ‘de stem van Nederland’. Sociale media spelen een steeds belangrijker rol bij het meten van sentimenten. Marketeers en politici kunnen er hun voordeel mee doen.

hyves

Hyves wordt dagelijks bezocht door zo’n 2 miljoen Nederlanders met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Hyves weerspiegelt een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking en laat zien waar Nederlanders over praten en wat zij vinden van actuele onderwerpen. Van sport en entertainment tot politiek en maatschappelijke issues.

Hyves suggereert in dit bericht dat het representatieve peilingen gaat uitvoeren. Niets is echter minder waar. Er is van alles mis met deze wijze van peilen.

Volgens Hyves weerspiegelen de 2 miljoen dagelijkse bezoekers van Hyves een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Die claim is niet juist. Zo ligt de gemiddelde leeftijd in Nederland pakweg 10 jaar boven de 29 jaar van Hyves. En verder vormen de mensen die op Hyves zitten een specifiek deel van de bevolking. Het zijn mensen die een Internet-aansluiting hebben, erg actief zijn op Internet, en het leuk vinden om deel uit te maken van sociale netwerken.

De resultaten kunnen dus hooguit representatief zijn voor de Hyves-bezoekers. Maar ook die claim is hoogst twijfelachtig. Om verantwoorde conclusies te kunne trekken, moet je steekproef altijd loten uit de hele groep. Dat is bij Hyves niet het geval. Er is sprake van zelfselectie. De bezoekers van Hyves kiezen zelf of ze mee doen aan een peiling of niet. Dus de peiling zijn zelfs niet representatief voor alle Hyves-bezoekers.

Hyves probeert de uitkomsten alsnog representatief te maken door gebruik te maken van Gouden Standaard. Hierbij worden aan de respondenten gewichten toegekend die corrigeren voor de onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen. Zo’n weging kan goed werken als de steekproef via loting is verkregen, alle groepen daarin vertegenwoordigd, maar alleen niet in de juiste verhoudingen. Als bepaalde groepen ontbreken, dan werkt het niet. Je kunt wegen tot je een ons weegt, maar wat er niet is, komt er ook niet. En het is zeker dat in de peilingen van Hyves bepaalde groepen ontbreken (bijvoorbeeld dat mensen die nooit Hyves bezoeken).

Hyves claimt trouwens dat de peilingen representatief zijn voor opleidingsniveau. Dat lijkt me knap, want dat kan alleen als je van elke deelnemer aan de peiling het opleidingsniveau kent. Dat is niet het geval.

Hyves suggereert ook nog dat de peilingen beter zijn dan die van andere politieke peilers, omdat er meer mensen aan meedoen. Een dergelijke uitspraak getuigt niet van kennis van het vak. Als een peiling een vertekening heeft, dan blijft die vertekening, ongeacht de omvang van de steekproef.

Hyves claimt officieel de ‘Stem van Nederland’ te vertegenwoordigen. Die claim is wel erg arrogant. Wat meer bescheidenheid zou Hyves, passen, want hun peiling is niet veel meer dan het zoveelste flut-polletje.