Groot deel priesters is voor afschaffing celibaat

Veertig procent van de Nederlandse priesters die een maatschappelijke functie hebben, is voor afschaffing van het celibaat.

Een bijna even grote groep (39 procent) van de ondervraagde priesters vindt dat deze regel van de Rooms Katholieke Kerk, die trouwen en seksuele contacten voor priesters verbiedt, wel gehandhaafd moet blijven. Bijna een kwart (21 procent) staat er neutraal tegenover. Dat zijn de conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door het programma ‘Altijd Wat’ van de NCRV. Aanleiding voor de enquête is het rapport van de commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, dat eind vorig jaar uitkwam.

celibaat

In Nederland zijn ruim achthonderd priesters maatschappelijk actief (parochie, bisdom, ziekenhuis, gevangenis, universiteit).Het programma ‘Altijd Wat’ zond ruim zevenhonderd van hen een enquêteformulier. Hiervan stuurden 135 priesters het formulier, al dan niet anoniem, ingevuld terug.

Uit het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat veertig procent van de Nederlandse priesters die een maatschappelijke functie hebben, voor afschaffing van het celibaat is. De vraag is of je deze conclusie wel mag trekken. Het antwoord is nee.

De doelpopulatie van dit onderzoek bestaat uit alle priesters met een maatschappelijke functie. Dat zijn er 800. Aan 700 van 800 deze priesters is een enquêteformulier gestuurd. Wat is er aan de hand met de 100 priesters die geen brief hebben gehad? In hoeverre wijken de 100 priesters af van de 700 die wel een formulier hebben gehad? Dat weten we niet, want ze hebben geen enquêteformulier ingevuld.

Van de 700 priesters die een enquêteformulier hebben gehad, hebben 135 het ook daadwerkelijk ingevuld. Dat is een respons van 19 procent. Dat is een erg lage respons. Waarom heeft 81 procent het formulier niet ingevuld? Hadden deze priesters misschien iets te verbergen? Zijn de respondenten anders dan de non-respondenten?

Non-respons treedt op in bijna elk onderzoek. En als de non-respons groot is, dan loop je een groot risico dat je onjuiste conclusies trekt uit het onderzoek. De onderzoekers realiseren zich dat. Ze zeggen zelf dat de respondenten niet representatief zijn voor alle maatschappelijke priesters in Nederland. Maar volgens die onderzoekers geeft de peiling wel een indicatie van de ideeën die leven in deze groep. Het is nog maar de vraag of dat zo is.