Eén op zeven makelaars verwacht failliet te gaan

Een op de zeven makelaars verwacht dat hij de komende twee jaar failliet gaat. De meeste makelaars verkopen nog maar één of twee huizen per maand; voor de crisis waren dat er drie tot zes. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder makelaars in Nederland.

verkoop

Bijna vijfduizend werden aangeschreven, 620 reageerden. Als hun verwachting uit komt, gaan honderden makelaarskantoren de komende tijd failliet. Uit het onderzoek blijkt dat de malaise op de woningmarkt nog lang niet voorbij is.

Je kunt grote vraagtekens zetten bij de representativiteit van dit onderzoek. Er zijn wat problemen. Het eerste probleem is wat nu precies de doelpopulatie is? Gaat het om alle makelaars in Nederland? Of zijn er bepaalde groepen makelaars uitgesloten? Volgens het persbericht zijn bijna 5000 makelaars aangeschreven. Zijn dat alle makelaars? Volgens andere bronnen zijn er 7000 makelaars in Nederland. Dus hoe zit het?

Er zijn dus 5000 makelaars aangeschreven. Daarvan vulden er 620 de vragenlijst in. Dat is wel erg weinig. Het percentage respons is hiermee ruim 12 procent. Het is bekend dat non-respons de representativiteit van het onderzoek aantast. Dat leidt tot verkeerde conclusies. Omdat de respons hier zo laag is, kun je grote afwijkingen in de uitkomsten verwachten.

Er is kennelijk niet onderzocht welke makelaars wel en niet mee hebben gedaan aan het onderzoek. Je zou bijvoorbeeld kunnen nagaan of vooral grote of kleine makelaars hebben meegedaan. En of het vooral makelaars in de grote steden of op het platteland. En als dan duidelijk is wat het gebrek aan representativiteit veroorzaakt, kun je er vaak ook voor corrigeren. Dat is hier dus ook niet gebeurd.

Eén van de vragen in het onderzoek was ‘Hoe groot acht u de kans dat uw bedrijf in de komende paar jaren zijn activiteiten moet beëindigen?’. 15 procent van de respondenten kiest dan het antwoord ‘waarschijnlijk’. Je vraagt je dan af of de respondenten naar waarheid antwoorden of wellicht een sociaalwenselijk antwoord geven. Misschien is het wel beter om te zeggen dat het slecht met je gaat in de hoop dat er maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. Kortom, worden op deze vraag valide antwoorden gegeven? Daar zou je achter kunnen komen door de vraag eerst in de praktijk goed te testen.