Wil bijna de helft van burgemeesters grotere gemeenten?

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA), voorvechter van grotere gemeenten, krijgt steun uit onverwachte hoek: bijna de helft van de burgemeesters vindt dat gemeenten in Nederland groter moeten worden.

Dat blijkt uit een enquĂȘte van NRC Handelsblad onder burgemeesters die de jaarlijkse burgemeestersbijeenkomst in het Gelderse Lochem bezochten. Zestig van hen vulden de vragenlijst in.

Zo begon het bericht op de website van de NRC op zaterdagmorgen 1 maart 2014. Kennelijk is bijna de helft van de burgemeesters voorstander van grotere gemeenten. De andere media vonden het ook een belangrijk bericht, want het werd klakkeloos overgenomen door bijvoorbeeld de NOS, het AD, Trouw, het Leidsch Dagblad en Nu.nl. Het is jammer dat niemand de moeite nam om te controleren of het onderzoek van NRC wel wat voorstelde, en of de genoemde percentages nu echt wel iets voorstelden.

nrc-kop500

Er waren op 1 januari 2014 in totaal 403 gemeenten in Nederland. We mogen dus aannemen dat er dan ook wel 403 burgemeesters zullen. Uit die groep van ruim 400 burgemeesters heeft het NRC kennelijk op een of andere manier een steekproef van 60 burgemeesters getrokken. Die steekproef was niet netjes geloot. Om te beginnen werden alleen burgemeesters benaderd die deelnamen aan de jaarlijkse burgemeestersbijeenkomst in het Gelderse Lochem. Vervolgens wilden lang niet alle burgemeesters meewerken. Uiteindelijk gaven slechts 60 burgemeesters antwoorden op de vragen. Door deze lage en selectieve respons moet je ernstig betwijfelen of het onderzoek van de NRC wel representatief is. Het is maar de vraag of die 60 burgemeesters een goede afspiegeling vormen van alle burgemeesters.

Er is helaas geen enkele poging gedaan om te controleren of de respons wel representatief is, en een eventuele vertekening te corrigeren voor een gebrek aan representativiteit.

En zelfs als de steekproef van 60 burgemeesters wel representatief zou zijn, dan nog is het maar een heel kleine steekproef. Dat betekent dat de schattingen hele grote marges hebben. Volgens het onderzoek van de NRC was 46% van de burgemeesters voorstander van grotere gemeenten. Daarbij hoort een marge van 12%. Dus zal het werkelijke percentage voorstanders liggen tussen de 34% en 58%. Dat is wel een erg ruim interval. Dat is een gevolg van de kleine omvang van de steekproef (van 60 burgemeesters).

De conclusie moet luiden dat er ernstige twijfels zijn over de representativiteit van deze peiling, terwijl ook de omvang van de steekproef wel erg klein was. De uitkomsten zijn dus boterzacht. Daarmee komt de kop van het bericht van de NRC (bijna helft van burgemeesters wil grotere gemeenten) toch wel op losse schroeven te staan.