Een angstaanjagende grafiek over de Russische uitgaven aan defensie

Op 14 februari kwam The Economist met een grafiek waarin de defensie-uitgaven van Rusland worden vergeleken met die van de Europese NAVO_landen. Op het eerste gezicht roept die grafiek een angstaanjagend beeld op over enorme bedragen die Rusland aan defensie uitgeeft. Maar de grafiek zit toch wat anders in elkaar.

defence-spending

Zo op het oog lijkt het of Rusland veel meer aan defensie uitgeeft dan de groep van 26 Europese NAVO-landen. En bovendien stijgen de Russische uitgaven snel. Bij nadere beschouwing van de grafiek blijkt echter dat de lijnen niet betrekking hebben op de uitgaven, maar op de veranderingen in de uitgaven sinds 2007. De uitgaven van Rusland en de Europese NAVO-landen zijn hiervoor beide op 100 gezet in 2007.. De bijna 200 van Rusland in 2014 betekent dat het defensiebudget is verdubbeld sinds 2007. Dus er is een behoorlijke stijging voor Rusland. Voor de NAVO-landen eindigd de lijn op 80. Dit betekent dat de uitgaven van deze landen 80% zijn van de uitgaven in 2007. Een daling dus.

Er staan echter nog twee groene ballen in de grafieken. Bij nadere bestudering blijken die de werkelijke defensiebudgetten in 2014 te bevatten. De NAVO-landen gaven dus samen 265 miljard uit aan defensie en Rusland ‘slechts’ 70 miljard. Het enige wat je uit deze grafiek kunt concluderen is dat Rusland met een sort inhaalrace bezig is. De suggestie in de grafiek dat Rusland veel meer aan defensie uitgeeft dan de groep van 26 Europese NAVO-landen, is dus onjuist.