Slechte grafieken over het asielbeleid in Denemarken

Op 18 juni 2015 zijn er parlementsverkiezingen in Denemarken. In de verkiezingscampagne speelde het asielbeleid een belangrijke rol. Voorafgaand aan het slotdebat op de Deense televisie werden twee grafieken getoond. Die probeerden aan te geven hoe groot het probleem is. Alleen jammer dat de vormgeving zo slecht is. Je wordt al gauw op het verkeerde been gezet.

asyl-dk

Er zijn een paar dingen mis met deze grafieken. In de eerste plaats is er gebruik gemaakt van driedimensionaal perspectief. Daardoor zie je bij de rechter balken de zijkant en bij de linker balken niet. Dat leidt ertoe dat de visuele impact van de rechter balken groter is dan die van de linker balken. In de tweede plaats wordt in de linker grafiek (asielaanvragers) een andere schaalverdeling gebruikt dan in de rechter grafiek (toegekend asiel). Daardoor lijkt het alsof bijna alle aanvragen zijn toegekend. En in de derde plaats zijn de gegevens over twee plaatjes gespreid. Dat maakt het wel bijzonder lastig om de aanvragen te vergelijken met de toekenningen.

Als je deze grafieken ziet, kun je je afvragen of de grafieken zijn gemaakt door een vormgever die geen verstand van statistiek heeft. Of wilde de maker de kijkers bewust manipuleren?

Je kunt de grafieken op verschillende manieren verbeteren. Een mogelijkheid is om een samengesteld staafdiagram te maken. Zie hieronder.

asyl-dk-2

Je kunt duidelijk uit deze grafiek aflezen dat het aantal asielaanvragen in één jaar tijd sterk is gestegen. Er is sprake van ongeveer een verdubbeling. Het aantal toegekende aanvragen is echter niet verdubbeld. De stijging van de toegekende aanvragen gaat veel minder snel. In 2013 werd nog ongeveer de helft van de aanvragen toegekend. In 2014 was dat veel minder.

Als het vooral gaat om het percentage toegekende aanvragen, kun je ook nog een staafdiagram maken waarin percentages worden weergegeven. Je krijgt dan een grafiek als hieronder.

asyl-dk-3

Elke staaf telt nu op tot 100% en in de staaf kun je het percentage toegekende aanvragen aflezen. Nu is duidelijk te zien dat in 2013 net iets meer dan 50% van de aanvragen werd toegekend, terwijl dit percentage in 2014 net boven de 40% lag. Je zou dus concluderen dat het asielbeleid strenger is geworden (aannemende dat de samenstelling van de groep asielzoekers niet is veranderd).