Slordige uitspraak van Kiesraad over referendum

Op woensdag 14 oktober maakt de Kiesraad bekend dat er 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend voor het houden van een referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne. Omdat dit aantal meer is dan 300.000, kan het referendum dus doorgaan. De uitspraak van de Kiesraad is echter onjuist. In werkelijkheid weet de Kiesraad niet hoeveel geldig ondersteuningsverklaringen er zijn. Het aantal van 427.939 is dus hooguit een schatting.

kiesraad

Er zijn in totaal 472.849 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum over de Associatieovereenkomst. 577 verklaringen vielen af omdat ze te laat waren ingediend. Zo bleven er 472.272 verklaringen over.

De Kiesraad heeft al die verklaringen niet stuk voor stuk gecontroleerd. In plaats daarvan is er een aselecte steekproef van 4112 verklaringen getrokken. Die 4112 verklaringen zijn gecontroleerd. Daarvan bleken 3726 verklaringen (90,613%) geldig te zijn.

Als je dat percentage toepast op alle 472.272 verklaringen, kom je inderdaad uit op 427.939 geldige verklaringen. Het percentage is echter gebaseerd op een steekproef. Dat betekent dat er onzekerheidsmarges zijn. Als je die onzekerheidsmarges berekent, dan blijkt dat het werkelijke percentage geldige verklaringen met grote waarschijnlijkheid ligt tussen de 89,725% en 91,501%. Daaruit kun je concluderen dat het aantal geldige verklaringen ligt tussen de 423.748 en 432.132.

De uitspraak van de Kiesraad dat het aantal geldige verklaringen gelijk is aan 427.939, is dus onjuist. De conclusie had moeten zijn: Het aantal geldige verklaring ligt met grote waarschijnlijkheid tussen de 423.748 en 432.132.