Nieuw en onpeilbaar leed: twitterpeilingen

Sinds kort is het mogelijk om via Twitter een kleine peiling uit te voeren. Dat lijkt een interessante nieuwe mogelijkheid om onderzoek te doen. In methodologische zin stelt het echter allemaal weinig voor. Daarom moet het gebruik van twitterpeilingen voor onderzoek worden afgeraden.

twitterpeiling

Een twitterpeiling heeft een aantal ernstige beperkingen. In de eerste plaats kun je maar één vraag stellen. Daarmee wordt het wel een heel korte enquête. Je kunt wel meer vragen stellen maar dat moet je dan doen in een rijtje opeenvolgende tweets. Je hebt dan geen controle over de volgorde van beantwoorden van de vragen.

In de tweede plaats mag je alleen maar een gesloten vraag stellen met twee mogelijke antwoorden. Gesloten vragen kunnen natuurlijk veel meer antwoordmogelijkheden hebben. Denk maar eens aan een politieke peiling waarin je vraagt op welke partij iemand gaat stemmen. En er zijn ook nog andere typen vragen, zoals de open vraag (wat voor soort werk doet u?), de numerieke vraag (Hoe oud bent u?) en de gesloten vraag waarin je meer dan één antwoord kunt aankruisen (Welke kranten leest u?). Dat kan allemaal niet.

Eén derde probleem is dat je niet een geschikte doelgroep voor je peilingen kunt kiezen. Alleen je volgers zien je peiling. Weliswaar kunnen ook andere twitteraars bij de betreffende tweet komen, maar dan moeten ze die wel bewust opzoeken, bijvoorbeeld via een hashtag. Welke doelgroep ben je zo aan het onderzoeken? Is dat een interessante doelgroep? Waarschijnlijk niet? Wat nu als je de vraag wilt voorleggen aan alle Nederlanders, of alle leraren, of alle politieagenten? Dit is niet mogelijk. De vraag zal dus steeds weer zijn: voor welke doelgroep is de twitterpeiling nu eigenlijk representatief?

Eén vierde probleem is dat Twitter de peiling maar 24 uur open laat staan. Daarna kun je de vraag niet meer beantwoorden. Dan kan in sommige situaties wel eens te kort blijken te zijn. Dan mis je misschien heel wat respondenten.

Er valt ook nog wel een positief punt te noemen over deze manier van peilen: Elke volger kan de vraag maar één keer beantwoorden. Daarmee voorkom je dat groepjes proberen de peiling te manipuleren.

De conclusie is dat een twitterpeiling geen serieuze onderzoeksmethode is. Zo’n peiling is niet meer dan een grappig speeltje. Gebruik voor echt onderzoek moet worden afgeraden.