Andere vraagstelling, ander antwoord

Het maakt echt wel uit hoe je een vraag in een peiling formuleert. De Britse Marktonderzoeker Ipsos MORI liet daarvan een mooi voorbeeld zien in een peiling over het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd in Engeland.

De peiling ging over het Britse referendum over het al of niet lid blijven van de EU. Het was een telefonisch peiling. De steekproef had een omvang van 1040 personen. Het veldwerk vond plaats op 12 t/m 14 december 2015. Eén van de vragen ging over het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar voor dit referendum.

voting-rights1

Voor de vraag werden twee verschillende versies gebruikt:

  • “Do you support or oppose reducing the voting age from 18 to 16 in the referendum on Britain’s membership of the European Union?”.
  • “Do you support or oppose giving 16 and 17 year olds the right to vote in the referendum on Britain’s membership of the European Union?”.

Bij elke van 1040 respondenten werd geloot welke versie van de vraag ze moesten beantwoorden. Uiteindelijk kregen 536 de eerste versie aangeboden en 504 respondenten de tweede versie.

Voor het antwoord konden de respondenten bij beide versie kiezen uit “Strongly support”, “Tend to support”, Neither support nor oppose”, “Tend to oppose”, “Strongly oppose” en “Don’t know”. De uitkomsten voor beide vragen staan in de tabel hieronder samengevat.

voting-rights2

Voegen we de antwoordcategorieën “Strongly support” en “Tend to support” samen tot “voorstander”, en de categorieën “Strongly oppose” en “Tend to oppose” tot “tegenstander”, dan blijkt dat bij de eerste versie van de vraag 37% voorstander is van verlaging van de leeftijd en 56% is tegenstander. Bij de tweede versie van de vraag zijn de antwoorden heel anders: maar liefst 52% is voorstander en 41% is tegenstander.

De vragen beogen dus beide hetzelfde te meten, maar de antwoorden zijn totaal anders. Bij de eerste vraag is een meerderheid tegen verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd en bij de tweede vraag is een meerderheid voorstander. Ipsos MORI geeft zelf geen verklaring voor deze verschillen. Wie het weet, mag het zeggen?

Reacties

  1. J,Horikx schreef:

    IK vind er niets bijzonders aan. Het “geven van een recht aan…” klinkt nou eenmaal positief. Mensen willen er nu eenmaal bij horen als er iets positiefs gedaan zou kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.