Welke Brexit-peiling moet je geloven?

Moeten de Britten in de EU blijven of moeten ze de EU verlaten (Brexit)? De Britse premier David Cameron heeft toegezegd daarover voor het einde van 2017 een referendum te organiseren. Ondertussen is de discussie over een eventueel Brexit al in volle gang. En natuurlijk zijn er regelmatig peilingen. Daarmee is iets merkwaardigs aan de hand. Online peilingen geven een ander beeld dan telefonische peilingen.

De meeste Engelse peilers maken gebruik van online peilingen. Ze hebben een web-panel. Dat is gevuld met personen die zich hiervoor spontaan hebben aangemeld. Daardoor zijn die panels niet representatief. Door het uitvoeren van een weging trachten de peilers dit probleem te repareren.

Uit die online peilingen is het beeld ontstaan dat de groepen voor- en tegenstanders ongeveer even groot zijn. Er is kennelijk sprake van een nek-aan-nek race. Maar bij telefonische peilingen ontstaat een andere beeld. In december 2015 voerde een van de Engelse peilers (ComRes) een experiment uit. Op het zelfde moment werd met dezelfde vragenlijst zowel online als telefonisch gepeild. Katharine Peacock, Tom Mludzinski en Adam Ludlow doen daarvan verslag op de website van ComRes.

De online steekproef bestond uit 2049 personen. De online peiling werd uitgevoerd van 9 t/m 11 december 2015. De telefonische steekproef bestond uit 1001 personen. De telefonische peiling vond plaats van 11 t/m 13 december 2015.

De uitkomsten van beide peilingen staan in de grafiek. Er zijn grote verschillen in de uitkomsten. Bij de online peilingen zijn er evenveel voorstanders als tegenstanders (in beide gevallen 41%). Bij de telefonische peiling zijn er veel meer mensen voor blijven in de EU (56%) dan eruit stappen (35%). Het verschil loopt zelfs in de dubbele cijfers (21%).

brexit1

Er is nog één andere peiler in Engeland die ook telefonisch over de Brexit peilt, en dat is Ipsos MORI. Ook in die peilingen is te zien dat het aantal voorstanders van blijven in de EU veel groter is dan het aantal tegenstanders. In de laatste peiling van Ipsos MORI (december 2015) was 53% voor blijven in de EU en 36% voor het verlaten van de EU. Hier is het verschil dus ook groot: 17%.

De grote vraag is nu welke peiling beter is. De online peiling is waarschijnlijk niet representatief. Hoe zit het dan met de telefonische peiling? Ook die is niet ideaal. ComRes maakt gebruik van Random Digit Dialing. Er worden willekeurige nummers gebeld die door de computer worden gegenereerd. Een voordeel daarvan is dat je zo ook nummers krijgt die niet in het telefoonboek staan. Je krijgt dus een echte aselecte steekproef van telefoonnummers. Maar helaas, in de praktijk blijkt de respons bij deze telefonische peilingen erg laag te zijn. Die is niet meer dan 20%, en in de grote steden zelfs vaak minder dan 10%. Die hoge non-respons kan aanzienlijke vertekeningen veroorzaken.

Beide soorten peilingen hebben dus hun tekortkomingen. En het is dus niet zo eenvoudig om een oordeel te vellen. De tijd zal het leren.

Reacties

Reacties zijn gesloten.