Een verwarrende grafiek van Eurostat

Op 22 maart 2016 bracht Eurostat (het statistische bureau van de EU) een persbericht uit met cijfers over de overheidsuitgaven in 2014. In dit bericht stond ook een cirkeldiagram. Die grafiek was verwarrend, want hij leek niet te kloppen met de cijfers in de tekst. De vormgeving van deze grafiek hielp niet echt mee om de situatie te verduidelijken. Een staafdiagram zou beter zijn geweest.

Het persbericht van Eurostat meldt dat de uitgaven voor ‘social protection’ verreweg de grootste post is. Hieraan wordt bijna 20% van het GDP (gross domestic product) uitgegeven:

The function ‘social protection’ (19.5% of GDP) was by far the most important, accounting for at least 20% of GDP in Finland, France, Denmark, Austria, Italy, Sweden, Greece and Slovakia. The next most important areas were ‘health’ (7.2%), ‘general public services’ such as external affairs and public debt transactions (6.7%), ‘education’ (4.9%) and ‘economic affairs’ (4.2%). The functions ‘public order and safety’ (1.8%), ‘defence’ (1.3%), ‘recreation, culture and religion’ (1.0%), ‘environmental protection’ (0.8%) and ‘housing and community amenities’ (0.7%) had more limited weights.

In het persbericht is ook onderstaand cirkeldiagram opgenomen. Dat is op het eerste gezicht een merkwaardige grafiek. Als je kijkt naar de post ‘social protection’ dan correspondeert die helemaal niet met 19.5%. Als je het nameet, kom je uit op een percentage in de buurt van de 40%. Als je dan verder gaat zoeken in het persbericht, kom je erachter dat de grafiek helemaal niet hoort bij de tekst. De grafiek probeert weer te geven hoe de totale uitgaven zijn samengesteld (en niet de aandelen in het GDP).

expenditure

De verwarring wordt voor een deel veroorzaakt door het ontbreken van percentages in het cirkeldiagram. En er is ook eigenlijk onvoldoende ruimte om ze er ergens erbij te zetten. Ook is het zo dat door de vele categorieën je ze lastig met elkaar kunt vergelijken.

Het zou beter zijn geweest om een staafdiagram te maken. De boodschap in de gegevens komt daarin duidelijker naar voren. En het is eenvoudiger om de categorieën met elkaar te vergelijken.

expenditure2