De Schotse peilers deden het goed

Op 5 mei waren er verkiezingen in Schotland. Daarbij was de SNP, de Schotse nationale partij, de grote winnaar. Deze partij veroverde 63 zetels in het Schotse parlement. Daarmee kwam de SNP net twee zetels te kort van een absolute meerderheid. De Conservatieven deden het ook goed, en de Labour erg slecht. Was dit allemaal voorspeld door de peilers?

schotland1

Er waren twee peilers die in de laatste week voor de verkiezingen nog peilingen uitvoerden. Dat waren YouGov en Survation. Er zaten flinke verschillen tussen de opzet van deze peilingen. De peiling van YouGov maakte gebruikt van een web-panel. Veel leden van dit panel zijn geworven via advertenties in de media. Er is dus sprake van zelfselectie. En een deel van de leden is afkomstig uit strategische partnerships met andere websites. Uit deze tamelijk cryptische omschrijving is niet duidelijk in hoeverre dit leidt tot een representatief panel.

De peiling van YouGov is dus een online peiling. Die van Survation was een telefonische peiling. Er worden alleen vaste nummers gebeld. Om ondervertegenwoordiging van jongeren met alleen een smartphone te voorkomen, wordt een aanvullende steekproef getrokken uit een databank waarin personen op levensstijl kunnen worden geselecteerd. Probleem bij telefonische peilingen is dat de respons erg laag kan zijn. Survation geeft hierover geen informatie.

In de grafiek hieronder worden de peilingen van YouGov en Survation vergeleken met de werkelijke uitslag van de Verkiezingen. Wat opvalt is dat de voorspellingen dicht bij het verkiezingsresultaat liggen. Als je rekening houdt met de onzekerheidsmarges van de peilingen, dan kom je tot de conclusie dat er geen significante verschillen zijn.

schotland2

Waarom waren deze peilingen, ondanks hun tekortkomingen, zo goed? Het is niet zo eenvoudig om daarvoor een verklaring te vinden. Misschien waren de getrokken steekproeven in eerste instantie al goed representatief. Of misschien was de gebruikte wegingsprocedure wel heel effectief. In de weging van YouGov zitten bijvoorbeeld diverse variabelen die naar het stemgedrag vragen bij voorgaande verkiezingen en het referendum over Schotse onafhankelijkheid. Het is in ieder geval hoopvol dat er nog redelijke goede peilingen zijn.