Welke peiling is beter, Peil.nl of de Politieke Barometer?

Op zondag 10 juli 2016 kwam Peil.nl met een nieuwe voorspelling voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Een paar dagen eerder (7 juli 2016) had de Politieke Barometer dat ook al gedaan. Je zou dan verwachten dat de uitkomsten van beide peilingen dicht bij elkaar in de buurt liggen. Dat is niet het geval. Er blijken behoorlijke verschillen te zijn.

De grafiek hieronder toont de schattingen voor het aantal zetels voor de PVV. Al sinds december 2015 is er een groot systematisch verschil tussen Peil.nl en de Politieke Barometer. De Politieke Barometer (rode lijn) geeft de PVV steeds zo’n 10 zetels meer dan Peil.nl (blauwe lijn). Daarmee komt de vraag op welke peiling nu de juiste is. Zonder nader onderzoek valt hierover weinig zinnigs te zeggen. Verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door gebrek aan representativiteit van de steekproef, de wijze van corrigeren hiervoor en de manier waarop de vragen zijn gesteld.

peilingen1-10-06-2016

Ook bij GroenLinks zijn er opvallende verschillen. Dat blijkt uit de grafiek hieronder. Peil.nl geeft systematisch meer zetels aan deze partij dan de Politieke Barometer. Het verschil is steeds ongeveer vijf zetels.

Overigens is er niet voor alle partijen sprake van systematische verschillen. Voor bijvoorbeeld het CDA en de SP liggen de voorspellingen dicht bij elkaar.

peilingen4-10-06-2016

De figuur hieronder geeft een voorbeeld van waar de verschillen in de peilingen toe kunnen leiden. De grafiek brengt het verschil in beeld tussen de PVV en de VVD. De (blauwe) lijn voor de Politieke Barometer schommelt om de nullijn. Dit betekent dat volgens deze peiling de PVV en de VVD ongeveer even groot zijn. De (rode) lijn voor Peil.nl ligt op een significant hoger niveau. Daaruit kun je afleiden dat de PVV steeds minstens 10 zetels meer krijgt dan de VVD. Kortom wil je dat de PVV de grootste partij is, gebruik dan de cijfers van Peil.nl. En wil je dat niet, neem dan de cijfers van de Politieke Barometer.

peilingen3-10-06-2016

Merk overigens op dat de vorm van de twee lijnen ongeveer hetzelfde is. Ze hebben op dezelfde plekken pieken en dalen. Er is dus niet sprake van een vormverschil, maar wel van een niveauverschil.

Het is misschien maar beter om niet naar de individuele peilingen te kijken. Een alternatief is de Peilingwijzer van Tom Louwerse. Die maakt een soort gemiddelde van alle beschikbare peilingen. Ze noeme dit wel een ‘poll of polls’. Daarin zijn de effecten van de verschillende peilingen ‘weggemiddeld’.