Foute grafiek van Forum voor Democratie

Terecht merkt politicoloog Tom van der Meer op de blog ‘Stuk Rood Vlees’ op dat Forum voor Democratie overdrijft met zijn grafiek over de uitslag van het Oekraïne-referendum. Eigenlijk is de grafiek gewoon fout. Hij wekt de indruk dat meer mensen ‘tegen’ hebben gestemd dan in werkelijkheid het geval was.

Op de Blog Stuk Rood Vlees legt Tom van der Meer uit wat er mis is met de grafiek in het filmpje van Forum voor Democratie. Hieronder is die grafiek nog eens weergegeven.

forum1

De rode staaf zou overeen moeten komen met een percentage van 61,1% en de groene staaf met een percentage van 38,8%. Dat is niet het geval. Als je de staven nameet, dan blijkt dat de rode staaf correspondeert met 72,1% en de groene staaf met 27,8%. In het staafdiagram zijn de foute weergave van Forum voor Democratie en de correcte weergave nog eens naast elkaar gezet.

forum2

Het is duidelijk dat Forum voor Democratie het verschil tussen ‘voor’ en ‘tegen’ veel groter maakt dan het in werkelijkheid is. Het zou mooi zijn als de grafiek werd gecorrigeerd. En als dan toch een nieuwe grafiek wordt gemaakt, dan is het ook beter om de staven horizontal te tekenen, zoals in de grafiek hieronder. Dat leidt vaak tot een beter afleesbare grafiek.

forum3

In deze grafiek is nog wel functioneel gebruikt gemaakt van kleur. Eigenlijk kunnen beide staven dezelfde kleur krijgen. Merk ook op dat de horizontale as doorloopt tot 100%. Daardoor is makkelijk aft e lezen hoe ver de twee categorieën nog van de 100% afliggen.

Hoe dan ook, de grafiek is een goed en krachtig instrument om gegevens op een inzichtelijke manier weer te geven. Maar pas er wel voor op dat je niet bewust of onbewust op het verkeerde been wordt gezet.