Flutpeiling van Trouw over Zorgfonds

Op 7 oktober 2016 verscheen er en peiling op de website van het dagblad Trouw. In de peiling werd aan de lezers gevraagd of ze voor- of tegenstander waren van een Nationaal Zorgfonds. Deze peiling is slecht ontworpen en ook slecht uitgevoerd. Daarom kan je niets met de uitkomsten. Het is een flutpeiling.

De peiling stelde maar één vraag. Zie de afbeelding hieronder. Bij een goede peiling is de vraagstelling objectief en neutraal. Dat is hier zeker niet het geval. De vraag en de antwoorden zijn zo geformuleerd dat je in de richting van een keuze voor het Zorgfonds wordt gestuurd. De vraagstelling is suggestief. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat er meer voorstanders dan tegenstanders van een Zorgfonds lijken te zijn.

zorgfonds1

Er is ook veel mis met de representativiteit van deze peiling. Welke doelgroep wordt hier nu eigenlijk ondervraagd? Alle Nederlanders? Alle Nederlanders vanaf 18 jaar? Merk op dat iedereen, bijvoorbeeld ook kinderen van 12 jaar en ook buitenlanders de peiling kunnen invullen. Er is geen sprake van een aselecte steekproef. In feite bestaat de doelgroep van deze peiling alleen uit mensen die de website van Trouw bezoeken en spontaan besluiten de vraag te beantwoorden. Zelfselectie noemen ze dat.

Het is zelfs mogelijk om de peiling te manipuleren. De SP zou bijvoorbeeld de achterban kunnen aanmoedigen om toch vooral te gaan stemmen. Als maar genoegd mensen dat doen, krijg je vanzelf een meerderheid. Bij een aselecte steekproef zijn dit soort manipulaties niet mogelijk.

De steekproef voor deze peiling is dus zeer waarschijnlijk niet representatief. Je kunt de uitkomst van de peiling daarom niet generaliseren naar de Nederlandse bevolking.

zorgfonds2

De peiling bevat slechts één vraag. Als je wat meer vragen stelt (je zou bijvoorbeeld kunnen vragen naar geslacht, leeftijd, opleiding), dan kun je zien of de steekproef selectief is. En dan kun je ook een poging doen de peiling voor dit gebrek aan representativiteit te corrigeren. Helaas is dit hier niet gebeurd.

Deze éénvraags peiling is dus een flutpeiling. Het beste wat je met de uitkomsten kunt doen, is ze onmiddellijk vergeten.