De peilers voorspelden Clinton, maar het werd Trump

Op 8 november 2016 werd Donald Trump gekozen tot president van de Verenigde Staten. Voor velen kwam deze uitslag van de verkiezingen als een verrassing. Ze dachten dat Hillary Clinton de nieuwe president zou worden. Zaten al die peilers in de VS er dan naast? Als we kijken naar de laatste peilingen, dan lijkt het daar wel op.

De tabel hieronder bevat een overzicht van de peilingen die de laatste twee dagen voor de verkiezingen zijn gehouden. Bij die peilingen kon je een keuze maken uit vier kandidaten. De belangrijkste twee waren Hillary Clinton en Donald Trump.

Vier van de twaalf peilingen waren online peilingen. Daarvoor werden steekproeven getrokken uit online panels. Zes peilingen waren telefonische peilingen. De steekproeven hiervoor werden getrokken met behulp van Random Digit Dialing (RDD). Hierbij werden willekeurige telefoonnummers gegenereerd (zowel vaste als mobiele nummers).

Er zitten twee robopolls bij. Dat zijn volledig automatische telefonische peilingen. Willekeurige telefoonnummers worden automatisch gegenereerd en de gesprekken worden door een computer ook automatisch afgehandeld zonder dat er interviewers aan te pas komen. De Amerikaanse wet staat alleen robopolls toe voor vaste nummers. Om te voorkomen bezitters van mobiele telefoons buiten te boot vallen, doen deze twee peilers aanvullende online peilingen.

us-president8

De peiling van NBC News had wel een erg grote steekproefomvang van ruim 70.000 duizend personen. Die steekproef is afkomstig van SurveyMonkey, een website waarmee je zelf peilingen kunt opzetten. Elke dag vullen zo’n 3 miljoen mensen een vragenlijst in bij SurveyMonkey. Uit die groep wordt de steekproef getrokken. Een andere uitschieter is IBD/TIPP. Dit is de enige peiler die voorspelde dat Trump meer stemmen zou krijgen dan Clinton.

In de grafieken hieronder kun je de uitkomsten van de peilingen vergelijken met de werkelijke verkiezingsuitslag. De bovenste grafiek toont de cijfers voor Clinton en de onderste die voor Trump. De punten geven de voorspellingen van de peilers aan. De horizontale lijnstukken zijn de foutmarges. De verticale lijnen stellen de werkelijke uitslag voor.

us-president7

Voor Clinton zitten de peilers redelijk in de buurt van de werkelijke uitslag(47,8%). Bij acht peilers valt de uitslag binnen de onzekerheidsmarges. Bij vier peilers is er sprake van een significant verschil. Bij Trump zijn de schattingen in de peilingen minder goed. Op twee peilingen na vallen de schattingen significant te laag uit. Trump deed het dus met 47,3% aanzienlijk beter dan in de peilingen was voorspeld. Samenvattend kun je zeggen dat de peilers zo’n drie procentpunten meer voor Clinton voorspelden, terwijl er in werkelijk maar een heel klein verschil was (0,5%), en dat was in het voordeel van Clinton.

De grafiek laat ook nog eens zien dat grote peilingen niet noodzakelijk beter zijn dan kleine peilingen. De peiling van NBC News is gebaseerd op een steekproef van maar liefst 70.194 personen. Toch zit de uitkomst er helemaal naast voor Clinton. Als er iets mis is met een peiling, helpt het niet om de steekproef groter te maken. Wat wel helpt is de steekproef representatiever maken.

Die stemmenpercentages worden in de VS de ‘popular vote ‘ genoemd. Maar de keuze van de president wordt bepaald door de ‘electoral vote’. Dit is het aantal kiesmannen. Elke staat heeft een aantal kiesmannen. Een kandidaat moet in een staat winnen om de kiesmannen te krijgen. Om het aantal kiesmannen voor een kandidaat te schatten, moet je dus eigenlijk in elke staat apart een peiling organiseren. Dat is bij de peilingen hierboven niet gebeurd. Dat is een stuk ingewikkelder als je niet in elke van de 51 staten een steekproef van 1000 personen wilt trekken.

Reacties

 1. Wim Kloek schreef:

  Dit was misschien wel een schot voor open goal, maar zulke schoten gaan soms toch nog over. Bedankt voor je vasthoudendheid.
  In dit geval zou je misschien ook iets kunnen zeggen over de marges voor de schattingen van het verschil.

 2. Jelke schreef:

  Enige terughoudendheid met marges is op zijn plaats. Immers bij beide soorten peilingen is niet echt sprake van een eenvoudige aselecte steekproef. Je hebt gelijk dat het beter is om een marge voor het verschil uit te rekenen.

 3. Gerrit J. Stemerdink schreef:

  Ik denk dat hier iets anders aan de hand was. Mensen zijn niet altijd eerlijk in hun antwoord als hun feitelijke keuze als minder acceptabel/wenselijk wordt gezien. Ik vermoed dat daarom een deel van de uiteindelijke Trump stemmers in polls niet aangaf voor Trump te stemmen. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij onderzoeken naar bijvoorbeeld sexuele voorkeuren die als enigszins afwijkend worden beoordeeld door de samenleving.

Reacties zijn gesloten.