Belgische staatssecretaris in de fout met ‘kwakkelende grafiek’

Het aantal regularisatieaanvragen (aanvragen voor een verblijfsvergunning om een buitengewone reden) is in België drastische gedaald. Dat meldt de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op 4 januari 2017. Volgens hem komt dat omdat een dergelijke aanvraag niet meer gratis is. Zijn partij (de N-VA) onderbouwt dit bericht met een grafiek. Met die grafiek is echter van alles mis. De Belgische krant “De Morgen” spreekt terecht van een ‘kwakkelende grafiek’.

Een eerste blik op de grafiek (hierboven) lijkt te duiden op een grote daling (‘een vrije val’) van het aantal aanvragen (van 13.091 naar 5.998). De tekst bij de grafiek (Vroeger = Gratis, Nu = Betalen) suggereert zelfs een oorzakelijk verband: doordat nu moet worden betaald, zijn er minder aanvragers.

Bij nadere beschouwing van de grafiek valt op dat de eerste staaf (13.091) betrekking heeft op drie opeenvolgende jaren (2012-2014). De vraag komt dan onmiddellijk op of die 13.091 het totaal is over drie jaar, of wat anders. Enig zoekwerk levert op dat dit het gemiddelde is van de drie jaren. Om meer inzicht in het verloop in de tijd te krijgen is het beter alle jaren apart weer te geven. Dat is in onderstaande grafiek gedaan.

Er is sprake van een geleidelijke daling en zeker niet van een ‘vrije val’, zoals de staatssecretaris ons wil doen geloven. Het lijkt erop alsof de N-VA met deze grafiek heeft geprobeerd de daling van de aanvragen spectaculairder weer te geven dan hij in feite is.

Sinds maart 2015 kost een regularisatieaanvraag 250 euro. Uit de tweede grafiek blijkt echter dat de daling van het aantal aanvragen al sinds 2011 aan de gang is. Dat is ver voor het invoeren van de betaalde aanvraag in 2015. Er kan dus geen sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen het aantal aanvragen en de kosten ervan.

De coalitiepartner Open Vld is kennelijk ook niet zo gelukkig met de ‘kwakkelende grafiek’ van de N-VA. Die partij komt met een eigen versie. Dat is de grafiek hieronder. Helaas is deze grafiek nog al onnauwkeurig gemaakt. De staven voor 2015 en 2016 zijn veel langer dan ze zouden moeten zijn. Daardoor is de dalende trend bescheidener dan hij zou moeten zijn.

Bron: De Morgen