De Franse peilers deden het goed

De Franse peilers deden het goed in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing op 23 april 2017. De echte uitslag viel binnen de onzekerheidsmarges van deze peilingen.

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de drie laatste peilingen waarvoor nog is gepeild in de laatste één of twee dagen voor de verkiezingen. Ze peilden dus ook na de aanslag op de Champs-Elysées.

Alle peilingen werden online uitgevoerd. Er was geen sprake van aselecte steekproeven, maar van quotasteekproeven. Er werd net zo lang geprobeerd respondenten te vinden totdat de verschillende demografische groepen in de juiste verhoudingen aanwezig waren in de peiling. Die groepen waren gevorm op basis van geslacht, leeftijd, regio en beroepsgeroep. Waar de respondenten precies vandaan kwamen, is niet te achterhalen uit de documentatie van de peilers. Het zou bijvoorbeeld een web panel kunnen zijn. Kennelijk waren alle bevolkingsgroepen dan goed vertegenwoordigd in deze panels.

In de grafiek hieronder is de uitslag nog een grafisch weergegeven. De ‘harkjes’ geven de onzekerheidsmarges aan. Die zijn berekend onder de veronderstelling dat alle steekproeven aselecte steekproeven zijn.

De rode lijnstukken geven de werkelijke verkiezingsuitslag aan voor de kandidaten. Duidelijk is te zien dat in alle gevallen de werkelijke uitslag binnen de marges ligt.

De laatste tijd hebben de politieke peiling een beetje een slechte naam gekregen. Dat was het gevolg van missers bij andere verkiezingen. De Franse verkiezingen laten zien dat peilingen best goed kunnen zijn. Nu eens zien hoe het in de tweede ronde gaat.