Een flutpeiling van het AD over hoofddoekjes

Op 18 mei 2017 bevatte het actualiteitenprogramma EenVandaag een item over hoofddoekjes. Het ging over het toestaan van hoofddoekjes bij de Amsterdamse politie. In dit item werd een peiling van het dagblad AD aangehaald. Volgens presentator Rob Hadders zou uit dit onderzoek blijken dat 84% van de Nederlanders tegen die hoofddoekjes bij de politie is. Hij vergat daarbij te zeggen dat dit onderzoek totaal niet representatief was en dus geen enkele waarde had.

De peiling stond op de website van het AD. Er was slechts één vraag: “Moeten agenten een hoofddoekje bij het politie-uniform kunnen dragen?”. Met deze peiling was van alles mis. Hij geeft op geen enkele manier een goed beeld van de mening van de Nederlander hierover.

In de eerste plaats stond de peiling op de startpagina van de website van het AD. Dat betekent dat alleen bezoekers van deze website de peiling tegenkomen. Dat leidt tot een behoorlijke aantasting van de representativiteit. Het is zeker niet zo dat bezoekers van de AD-website een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen.

Bij een goede peiling is er een aselecte steekproef getrokken. Dat is hier zeker niet het geval. Er is hier sprake van zelfselectie. Iedereen kan spontaan besluiten wel of niet meedoen. Dat kunnen zelfs ook niet-Nederlanders zijn. Het zijn vooral mensen die het leuk vinden aan een peiling mee te doen en/of erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp van de peiling. Dit allemaal bevordert niet de representativiteit.

De betere peilers weten dat de representativiteit van een peiling kan zijn aangetast en voeren daarom een weging uit. Dat kans als je bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en opleiding van de respondenten kent. Die moet je dan in de peiling vragen. Dat is helaas niet gebeurd in deze éénvraags AD-peiling. Er is niets gevraagd en daarom is wegen onmogelijk. De peiling is selectief en blijft selectief.

Aan de peiling van het AD is door meer dan 30.000 personen meegedaan. Dat is een best een grote steekproef, maar wel een scheve steekproef. Het is goed te bedenken dat een grote steekproef niet helpt om een scheve steekproef weer recht te maken.
Het zal duidelijk zijn dat deze peiling een flutpeiling is waaraan je verder geen aandacht moet besteden. En dat geldt ook voor alle andere éénvraags flutpeilingen op de websites van andere media.