Een povere peiling van RTL over de kabinetsformatie

Meerderheid GroenLinks-stemmers baalt: ‘Onbegrijpelijk, ik snap Jesse niet’. Dat was de kop van een nieuwsbericht op de website van RTL op 12 juni 2017. Veel GroenLinks-stemmers waren het kennelijk niet eens met het besluit van Jesse Klaver om te stoppen met de formatieonderhandelingen. Dit zou allemaal blijken uit een peiling in opdracht van RTL Nieuws. Helaas was het wel een slechte peiling, zodat je weinig waarde kunt hechten aan de uitkomsten.

De peiling werd uitgevoerd door DVJ Insights. De peiler gebruikte hiervoor zijn eigen panel. Een goed panel is een representatief panel dat via een aselecte steekproef tot stand is gekomen. Dat is hier niet het geval. Volgens eerdere informatie van DVJ Insights (2015) zaten er 65.000 personen in het panel. Het is gevuld via wervingsacties op sociale media, met leden die vrienden of kennissen werven en met mensen die zich aanmelden via de website. Dit lijkt in de verste verte niet op een aselecte steekproef. Er is dus geen enkel garantie dat dit panel representatief is. Dus is een steekproef uit het panel ook niet representatief. En dus zijn de uitkomsten hoogst twijfelachtig.

Een steekproef van slechts 183 panelleden vulde de vragenlijst in. Dit is een wel erg kleine steekproef. Bovendien moet je je afvragen of er non-respons is opgetreden, hoe groot die non-respons was, en hoe daarvoor is gecorrigeerd. Er staat hierover helemaal niets in de documentatie.

Zelfs al was de steekproef een mooie, nette aselecte steekproef, dan nog vergeet de peiler rekening te houden met onzekerheidsmarges. Dat kan zo maar tot verkeerde conclusies leiden. Zo meldt RTL in de kop van het artikel dat ruim 55% van de aanhang het jammer vindt dat de partij niet in een nieuw kabinet komt. Bij die 55% hoort een onzekerheidsmarge van 7.2%. Dus de conclusie moet luiden dat tussen de 47,8% en de 62,2% het jammer vindt. Het is dus heel goed mogelijk dat een minderheid het jammer vindt. De kop van het bericht is dus fout.

De grafiek hieronder geeft de uitkomst voor de vraag of Jesse Klaver aan het volgende kabinet moet deelnemen eerlijker weer. In het staafdiagram zijn de onzekerheden weergegeven door ‘harkjes”. Duidelijk is te zien dat het harkje voor 55,1% niet uitsluit dat het percentage ook wel eens onder de 50% mag liggen. Je kunt dus niet concluderen dat ‘een minderheid baalt’.

Een peiler kan een poging doen het gebrek aan representativiteit te repareren door het uitvoeren van een weging. Zo’n weging is lang niet altijd in staat de vertekeningen in de uitkomsten volledig te elimineren, maar hij kan de situatie wel verbeteren. Helaas meldt DVJ Insights dat ze geen weging hebben uitgevoerd. Nog een minpunt dus.

Gezien al die tekortkomingen is het maar beter deze peiling van RTL en DVJ Insights te negeren.

Reacties

  1. Rein van der Laan schreef:

    De vraagstelling daargelaten? Die is bijna net zo slecht. Ik kan me goed voorstellen dat er veel GroenLinks-kiezers zijn die het eens zijn met deze stelling (dat Klaver in het volgende kabinet zou moeten zitten), maar tegelijk vinden dat hij terecht uit de onderhandelingen stapte. Er wordt gevraagd naar of hij aan het kabinet had moeten deelnemen; er wordt niet gevraagd of Klaver aan DIT kabinet onder DEZE voorwaarden had moeten deelnemen.

  2. Louis schreef:

    Ik begrijp jullie kritiek niet helemaal. Er is toch altijd sprake van gemiddelden. En dat de steekproef niet aselect is weet je niet, je weet ook niet dat hij NIET aselect is. Ik begrijp overigens de uitkomst ook niet: ik mis 10%. Heeft die blanco gestemd? En neutraal + oneens is samen 35%. Dan is 65% het er dus wel mee eens.
    Kortom, jullie kritiek lijkt me ook niet echt steekhoudend.

Reacties zijn gesloten.