En hoe deden de peilers het bij de Franse parlementsverkiezingen?

De Fransen stemmen de laatste tijd heel wat af. Eerst moesten ze in twee ronden (op 23 april 2017 en 7 mei 2017) een nieuw president kiezen. En nu is het Franse parlement aan de beurt. Die verkiezingen gaan ook weer in twee rondes. De eerste ronde was op 11 juni 2017. Hoe deden de peilers het? Niet onaardig, maar er viel toch nog wel wat aan te merken.

De grote winnaar van de verkiezingen was de partij La République en Marche van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. En dat werd ook voorspeld door de peilers. De tabel hieronder vat de alleen de uitkomsten van de peilingen die in de laatste week zijn gedaan. De tabel bevat alleen de belangrijkste partijen. Merk op dat er op de zaterdag voor de verkiezingen (10 juni) niet meer gepeild mocht worden. Het zijn allemaal online peilingen. De uitkomsten liggen dicht bij elkaar in de buurt.

REM is de combinatie van La République en Marche en MoDem. LR is de rechtse combinatie van Les Républicains, UDI en DVD. FN is het Front National. FI is La France Insoumise. En PS is de linkse combinatie van Partie Socialiste, PRG en DVG.

In de grafiek hieronder kun je de prognoses vergelijken met de werkelijke uitkomsten van de verkiezingen. Dat levert een gemengd beeld op.

De verschillende kleuren duiden de verschillende peilers aan. En de ‘harkjes’ geven de onzekerheidsmarges weer. De verticale rode lijnstukken zijn de werkelijke uitslagen. Ligt een rood lijnstuk binnen het harkje, dan heeft de corresponderende peiler het goed gedaan. Ligt het rode lijnstuk buiten het harkje, dan is er sprake van een significant verschil tussen peiler en werkelijkheid.

Kijken we naar La République en Marche van Macron, dan blijkt de werkelijke uitslag bij twee peilers net buiten de onzekerheidsmarge te liggen. Bij de andere drie peilers liggen de prognoses binnen de marges. Die zijn dus ok.

Voor het rechtse combinatie van Les Républicains wordt de uitslag goed voorspeld en dat geldt ook voor La France Insoumise. De voorspellingen voor de Parti Socialiste zien er ook goed uit. Eén peiler zit er net een klein beetje naast.
Er is duidelijk wat mis met de voorspellingen voor het Front National. Die vallen allemaal significant te hoog uit. De voorspellingen waren 17 of 18%, maar het werkelijke percentages was 13,2%.

Bij de peilingen voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen deden de peilers het goed. Ze presteerden veel minder in de twee de ronde van de presidentsverkiezingen. Zij zaten er toen systematisch naast. En in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen zien we een gemengd beeld. Waarom zijn de peilers soms goed en soms slecht? Er is nog veel onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in dit soort verkiezingsprocessen.