Weer zo’n éénvraags flutpeiling van De Telegraaf

Op 16 september 2017 publiceerde De Telegraaf de uitkomst van een peiling over de islam. Geert Wilders was erg blij met die uitkomst. Uit de peiling bleek immers 66% van de respondenten vond dat islam geen religie is. Maar Wilders maakt zich blij met een dode mus, want de peiling is er een van het slechtste soort. Hij is totaal niet representatief.

De peiling werd aangeboden via de Twitter-account van De Telegraaf. Er was slechts één vraag. Men kon zijn mening geven op de stelling ‘Islam is geen religie’. De mogelijke antwoorden waren ‘Oneens’ en ‘Eens’. Merkwaardig genoeg ontbrak de antwoordmogelijkheid ‘Weet niet / Geen mening’. Er zijn toch echt mensen die het niet weten. Wat moeten die dan antwoorden?

Dit is typisch een vraag waarbij veel acquiescence kan optreden. Dat is het verschijnsel dat de respondenten aangeven ze het eens zijn met de stelling in de vraag zonder er verder over na te denken wat die stelling precies betekent. Lekker makkelijk.

Acquiescence is niet het enige probleem. Misschien nog wel ernstiger is het dat de peiling niet representatief is. Wie vullen hem in? Dat zijn vooral volgers van De Telegraaf op Twitter. Alleen dan kun je de peiling tegenkomen. Als je geen volger bent, en je weet dat hij er is, kun je hem natuurlijk ook opzoeken, maar dat ligt minder voor de hand. En dan moet je nog spontaan besluiten om mee te doen. De groep van respondenten is dus zeker niet representatief voor de hele bevolking. Je kunt niet de conclusie trekken dat 66% van de Nederlanders vindt dat islam geen religie is.

Als een peiling niet representatief is, kun je proberen hem representatief te maken door het uitvoeren van een weging. Daarvoor zijn weegvariabelen nodig zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Helaas zijn deze gegevens allemaal niet gevraagd in de peiling En dus kun je niet wegen. De peiling is slecht een blijft slecht.