De Oostenrijkse peilers deden het goed (op één partij na)

Op 15 oktober 2017 waren er parlementsverkiezingen in Oostenrijk. Daar werd met enige zorg naar uitgekeken. Volgens de peilingen zouden immers de conservatieve ÖVP en de rechts-populistische FPÖ wel eens goed kunnen scoren. Vooral Sebastian Kurz, de charismatische 31 jaar jonge partijleider van de ÖVP, deed het goed bij de kiezers. De FPÖ leek te profiteren van het voortgaande debat over de vluchtelingen. Hoe goed waren de voorspellingen van de peilers?

De tabel hieronder bevat de laatste prognoses van de zes belangrijkste partijen. De SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) is de partij van de sociaaldemocraten. De ÖVP (Österreichische Volkspartei) is de conservatieve partij, geleid door de populaire Sebastian Kurz. De FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) is de rechts-populistische partij. Grün staat voor Die Grünen. Neos (Das Neue Österreich und Liberales Forum ) is de liberale partij. Pilz is de partij van Peter Pilz. Het is een afsplitsing van Die Grünen.

Volgens alle peilers krijgen de conservatieven en de rechts-populisten samen een meerderheid van de stemmen. Het is dus denkbaar dat er na de verkiezingen een conservatieve rechts-populistische regering komt.

Om de verschillende peilingen goed met elkaar en de werkelijke uitslag te kunnen vergelijken, zijn ze in onderstaand samengesteld staafdiagram grafisch weergegeven. De lengtes van de staven geven de prognoses van de peilers weer. De ‘harkjes’ zijn de onzekerheidsmarges. Merk op dat sommige onzekerheidsmarges best wel groot zijn. Dat komt omdat soms de steekproef voor een peiling maar klein was. De steekproef van Meinungsraum was bijvoorbeeld maar 488. Dat geeft dus veel onzekerheid.

Als we de prognoses onderling met elkaar vergelijken, dan zien we vrijwel geen significatie verschillen tussen de prognoses voor één partij. Een uitzondering is de prognose voor de SPÖ. Die is voor Meinungsraum significant lager dan die voor OGM. En dat ondanks de grote onzekerheidsmarges.

De verticale rode lijnstukken geven de werkelijke uitslag aan. Als we de prognoses daarmee vergelijken, dan zien we dat de peilers bij vier partijen (FPÖ, Die Grünen, Neos en Pilz) binnen de onzekerheidsmarges zaten. Deze prognoses waren dus goed. Voor de ÖVP zat één partij ernaast. De voorspelling van Meinungsraum was significant te laag voor deze partij.

De voorspellingen voor de SPÖ zijn niet goed. Vier van de vijf peilingen zijn significant te laag. De SPÖ deed het beter dan de peilers dachten. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van deze misser is. Misschien waren de steekproeven niet representatief. Of misschien hebben allerlei kiezers op het laatste moment besloten om toch op de ÖVP te stemmen (bijvoorbeeld om een nog grotere rechtse meerderheid te voorkomen). Of misschien durfden SPÖ-stemmers in de peilingen niet toe te geven dat ze niet op de populaire leider Sebastian Kurz gingen stemmen. Om te voorkomen dat het in de toekomst weer mis gaat, lijk het verstandig nader onderzoek te doen.