Weer een slordige uitspraak van Kiesraad over referendum

Op woensdag 1 november 2017 maakte de Kiesraad bekend dat er 384.126 geldige verzoeken zijn ingediend voor het houden van een referendum over de Wiv. Omdat dit aantal groter is dan 300.000, kan het referendum dus doorgaan. De uitspraak van de Kiesraad is echter onjuist. In werkelijkheid weet de Kiesraad niet hoeveel geldige verzoeken er zijn. Het aantal van 384.126 is dus hooguit een schatting.

Volgens het proces-verbaal van de Kiesraad zijn er in totaal 417.354verzoeken ingediend voor een referendum over de Wiv. De Kiesraad heeft al die verzoeken niet stuk voor stuk gecontroleerd. In plaats daarvan is er een aselecte steekproef van 4107 verzoeken getrokken. Die 4107 verzoeken zijn gecontroleerd. Daarvan bleek 92,09% geldig te zijn.

Als je dat percentage toepast op alle 417.354 verzoeken, kom je inderdaad uit op 384.126 geldige verzoeken. Het percentage is echter gebaseerd op een steekproef. Dat betekent dat er onzekerheidsmarges zijn. Als je die onzekerheidsmarges berekent, dan blijkt dat het werkelijke percentage geldige verzoeken met grote waarschijnlijkheid ligt tussen de 91.269% en 92.911%. Daaruit kun je concluderen dat het aantal geldige verklaringen ligt tussen de 380.913 en 387.770.

De uitspraak van de Kiesraad dat het aantal geldige verzoeken gelijk is aan 384.126, is dus onjuist. De conclusie had moeten zijn: Het aantal geldige verzoeken ligt met grote waarschijnlijkheid tussen de 380.913 en 387.770.

Ook bij het referendum over Oekraïne in 2005 deed de Kiesraad dergelijke slordige uitspraken. Zie: Slordige uitspraak van Kiesraad over referendum.