Twitter-peilingen zijn flutpeilingen

Een goede peiling is een peiling waarbij je respondenten selecteert met behulp van een aselecte steekproef. Dat is niet zo eenvoudig. Daarom worden vaak alternatieve technieken toegepast. Die leveren wel data op, maar die zijn niet noodzakelijk representatief. Een goed voorbeeld van zo’n niet representatieve peiling is een Twitter-peiling. Daarbij gebruik je gegevens die via Twitter zijn verzameld. Denk maar eens aan de éénvraags peilingen die je vaak tegenkomt op de websites van de media. Die zijn verre van representatief. Matt Singh van Number Cruncher Politics toont met een voorbeeld nog eens aan hoe ver een Twitter-peiling ernaast kan zitten.

Op 8 juni 2017 waren er parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Vlak daarna werd de British Election Study (BES) uitgevoerd. Daarin werden, onder anderen, vragen gesteld over stemgedrag bij de verkiezingen en ook over het gebruik van sociale media. BES is een goed onderzoek. De steekproef is netjes geloot uit alle adressen in de VK, de gegevens worden verzameld met face-to-face interviews, de respons is relatief hoog, en er wordt gewogen. Daarom kun je spreken van een representatief onderzoek.

Matt Singh heeft gegevens uit BES gebruikt om na te gaan of er verband is tussen stemgedrag en gebruik van sociale media. Dat verband is er zeker. In de grafiek hieronder vergelijkt hij het stemgedrag van Twitter-gebruikers met het stemgedrag van respondenten die geen Twitter gebruiken.

Duidelijk is te zien dat Labour duidelijk oververtegenwoordigd is bij de Twitteraars. 54% heeft Labour gestemd en slechts 27% Conservatief. En het patroon is juist andersom bij mensen die niet Twitteren. Daar zijn de conservatieven in de meerderheid met 45%, terwijl maar 39% Labour stemde. Kortom, in een Twitter-peiling zit teveel Labour en te weinig Conservatieven.

Matt Singh laat aan de hand van een voorbeeld zien waartoe dit kan leiden. Zie de grafiek hieronder. Bij de Twitteraars is een grote meerderheid (68%) tegen Brexit (remain). Slechts 32% wil een Brexit (leave). Bij de niet-Twitteraars hebben de voorstanders van Brexit echter de meerderheid (54% tegen 46%).

Kortom, het is onverstandig om Twitter-peilingen te gebruiken, want ze zijn niet representatief. Een Twitter-peiling is een flutpeiling.