Een flutpeiling van het AD over zomer/wintertijd

‘Duidelijke steun voor afschaffen zomer/wintertijd nu op peiling van @ADnl !’ Dat was de reactie van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik op de uitkomst van een peiling in het AD op 8 februari 2018. Zij wil de zomer/wintertijd graag afschaffen en ze zal dus blij geweest zijn met de 62% voorstanders van afschaffen van de zomer/wintertijd. De vraag is echter wat deze peiling waard is. Helaas niet veel. Het is een flutpeiling.

Een goede peiling is een peiling waarvan de uitkomst een goede afspiegeling is van wat er in de bevolking leeft. De peiling moet representatief zijn. De peiling in het AD is dat niet. Dat komt omdat de steekproef niet netjes geloot is. Er is hier sprake van zelfselectie.

Het AD heeft de peiling op haar website gezet. Zie de figuur hieronder. Iedereen kon hem invullen. Waarschijnlijk hebben alleen mensen de vraag beantwoord die het AD lezen, de website van de krant bekijken en het leuk vinden om aan dit soort peilinkjes mee te doen. Dat is een heel selectieve groep.

Op donderdagmorgen 8 februari hadden ruim 70.000 personen meegedaan aan de peiling. Zie de figuur hieronder. 62% van de respondenten was voorstander van afschaffing van de zomer/wintertijd. Een steekproef van 70.000 is best wel groot, maar biedt geen enkele garantie voor representativiteit. De samenstelling van de steekproef is veel belangrijker dan de omvang er van.

Een 1-vraags peiling op basis van zelfselectie heeft aller problemen die het gebrek aan representativiteit nog verder kunnen verergeren. Zo kan iedereen hem invullen. Ook mensen die niet tot de doelgroep behoren. Dit veroorzaakt afwijkingen in de uitkomsten. Verder kunnen bezitters van meer dan één apparaat (desktop pc, laptop, tablet, smartphone) ook meer dan één keer beantwoorden. En een groep mensen kan een strategie afspreken om gezamenlijk een poging te doen de uitkomst te manipuleren. Dit is allemaal niet mogelijk als de steekproef netjes wordt geloot.

Het is soms mogelijk het gebrek aan representativiteit van de uitkomsten te repareren door een weging te doen. Daarvoor moet je in de peiling variabelen meten waarvan je ook de verdeling in de doelgroep kent. Denk aan variabelen als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. Helaas is in de 1-vraags peiling geen enkele andere variabele gemeten. Dus correctie is hier onmogelijk.

Het is jammer dat er zoveel aandacht is voor dit soort flutpeilingen. Eigenlijk zijn het geen peilingen maar spelletjes. Dan wel spelletjes zonder waarde. En het is ook jammer dat politici aandacht besteden aan dit soort waardeloze peilingen. Ze zouden beter moeten weten.