Een ‘fake graph’ in De Morgen

Jonge gezinnen ontvluchten de stad. Dat was de kop van een artikel in de Belgische krant De Morgen op 12 maart 2018. Deze ontwikkeling werd geïllustreerd met een grafiek van het verloop door de Jaren heeft van het aantal Jonge gezinnen in de stad Antwerpen. Helaas ging het weer mis met onderstaande grafiek, waardoor de lezers een verkeerd beeld krijgen van deze ontwikkeling.

Het is misschien wel één van de meest voorkomende fouten bij het maken van grafieken: de verticale as niet bij 0 laten beginnen. En dat is ook hier gebeurd. De as begint bij 12.000 (gezinnen) en loopt door tot 17.000 (gezinnen). Daardoor blaas je de veranderingen in het getoonde verschijnsel op. Die veranderingen lijken spectaculairder dan ze in werkelijkheid zijn. In de grafiek van De Morgen zie je eerst van 2006 tot 2013 een sterke stijging van het aantal gezinnen en daarna is er van 2013 tot 2017 sprake van een behoorlijke daling.

In werkelijkheid zijn de ontwikkelingen minder spectaculair. Dat blijkt als je de verticale as repareert door hem bij 0 te laten beginnen. Dan krijg je onderstaande grafiek. Daarin zie je ook wel een stijging gevolgd door een daling, maar de ontwikkeling is veel rustiger en dus minder spectaculair.

Het zou goed zijn als de media meer aandacht hebben voor de grafieken in hun publicaties. Als je tegen het verspreiden van ‘fake news’ bent, moet je e rook voor zorgen dat je geen ‘fake graphs’ verspreid.