Is het een grafiek of een stapel suikerklontjes?

Op 16 april 2018 had het NOS-journaal van 20:00 uur een item over de suikerconsumptie in Nederland. Aanleiding was de invoering van een suikertax in het Verenigd Koninkrijk. Dit lijkt een succes te zijn, want veel frisdrankproducenten hebben het suikergehalte in hun drankjes ijlings verminderd. Presentatrice Annechien Steenhuizen vergeleek de suikercompositie in Nederland met die in andere landen. Dat deed ze aan de hand van een grafiek. Of was het geen grafiek?

Annechien Steenhuizen meldt dat Amerika aan kop gaat, maar dat wij op de derde plaats staan, nog boven de Britten. Ze vertelt helaas niet wat de cijfers betekenen. Na enige gezoek op het internet komt het vermoeden op dat het wel eens zou kunnen gaan om het aantal klontjes per dag.

Bij elk van de vier landen is een stapel suikerklontjes getekend. Je zou dan verwachten dat er evenveel klontjes zijn als het getal aangeeft. Dus Nederland zou bijvoorbeeld 23 klontjes moeten hebben. Het is niet goed mogelijk de klontjes te tellen, maar het lijken er veel minder dan 23 te zijn. Ook lijkt de stapel van de Verenigde Staten minstens twee keer zo groot als die van het Verenigd Koninkrijk, terwijl de verhouding 28 / 21 zou moeten zijn. Dus de stapels klontjes weerspiegelen niet de cijfers.

De maker van de grafiek is er kennelijk vanuit gegaan dat de kijkers de vlaggen van de landen in de wereld wel kennen. Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Het zou beter zijn geweest op zijn minst de namen van de landen erbij te zetten.

Hieronder staat een verbeterde versie van de grafiek. Het is een staafdiagram. De staven zijn opgebouwd uit het correcte aantal suikerklontjes. Teksten boven en onder de grafiek leggen uit wat er te zien is. En de namen van de verschillende landen staan duidelijk bij de staven. Eventueel kun je de vlaggen nog toevoegen.

Het zou informatief kunnen zijn nog meer landen in de grafiek op te nemen. Dan kun je ook de suikerconsumptie in die landen met die van Nederland vergelijken. Dat geeft meer inzicht in de positie van Nederland in Europa of de wereld.

Al met al was de grafiek in het NOS-journaal toch meer een stapel klontjes dan een grafiek. De toelichting van de presentatrice ontbrak. Ook ontbrak enige vorm van toelichting in de figuur zelf. Kortom, dit kan beter.