Een erg foute grafiek in de NRC

Op vrijdag 15 juni 2018 stond er in de NRC een artikel over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die gaat stoppen met de omstreden opkoop van staatsschuld. In het artikel was een grafiek opgenomen die het verloop van de koers van de euro ten opzichte van de dollar zou moeten weergeven. Dat was een erg slechte en suggestieve grafiek. Er werd gezondigd tegen zo ongeveer alle richtlijnen voor goede grafieken.

Kennelijk was de ontwerper van deze grafiek erop uit om de daling van de koers zo spectaculair mogelijk te laten zijn. Let maar eens op de volgende aspecten van deze grafiek:

  • De grafiek is small en hoog getekend. Hij wordt zoj in verticale zin uitgerekt. Daardoor wordt de daling van de koers groter. Het is echter gebruikelijker grafieken breder-dan-hoog te tekenen dan hoger-dan-breed.
  • De verticale as met bijbehorende schaalverdeling is geheel weggelaten. Daardoor kun je de verschillende waarden van de koers in de tijd niet aflezen. Je moet zelf rekenen om erachter te komen dat de koers $0,03 is gedaald van $1,18 naar $1,15.
  • De (onzichtbare) verticale as begint niet bij 0, maar bij $1,15. Ook dat draagt ertoe bij dat verticale verschillen sterk benadrukt worden. De daling zou veel minder spectaculair zijn als de as bij 0 begon.
  • Ook de horizontale as is geheel weggelaten. Dat maakt het lastig om af te lezen hoe hoog de koers op een bepaald tijdstip was.
  • Er wordt maar een heel klein deel van de koersgrafiek getoond. Alleen maar het stuk van 14 juni, 12:24 uur tot 15 juni, 9:03 uur. Er is dus geen informatie over de koers ervoor en erna. Dit stukje grafiek dus geheel uit de context gehaald. Daardoor kun je niet vaststellen of de daling bijzonder is.

Minder ernstig, maar ook niet handig, is de dikke rode lijn. Die is zo dik dat het moeilijk is om waarden op verschillende
tijdstippen af te lezen en te vergelijken.

Deze grafiek faalt dus in het overbrengen van de statistische boodschap die in de cijfers zit. Het is een slechte grafiek. Het zou goed zijn als de NRC eens een handleiding voor redacteuren en vormgevers maakte waarin uitgelegd staat hoe je goede grafieken moet maken.