Een bizar slechte grafiek over de Eerste Kamer

Binnenkort verschijnt een nieuw Engelstalig boek over de Eerste Kamer, geschreven door de eigen medewerkers. Ze willen immers in het buitenland ook weten hoe de Nederlandse Senaat politiek is samengesteld. Als preview werd een infographic uit het boek verspreid. Ik zou dat gewoon een grafiek noemen. Helaas is het een bijzonder slechte grafiek.

De grafiek beoogt de zetelverdeling in de Eerste Kamer in beeld te brengen. Dat gebeurt met een bijzonder onduidelijke staafdiagram. In plaats van het staafdiagram simpel en helder te houden (zoals hieronder), zijn de staven geprojecteerd op een driedimensionale weergave van een bankje zoals dat in de Eerste Kamer te vinden is. De oppervlaktes van deze staven kloppen niet. Ze komen niet overeen met het aantal zetels. Een voorbeeld: de oppervlakte voor de VVD zou groter moeten zijn dan die voor het CDA, maar is in de grafiek een stuk kleiner.

Wat ook niet helpt bij de interpretatie van de grafiek, is dat de staven niet allemaal op dezelfde hoogte beginnen. Ze staan als het ware op een schuin oplopende lijn. Dat maakt onderlinge vergelijking bijzonder lastig.

In de grafiek hieronder zijn alle toeters en bellen verwijderd. Wat overblijft is een simpel staafdiagram. De namen van de partijen staan keurig naast de staven. Dat maakt het eenvoudig om de partijen in de grafiek te identificeren. Bij de oorspronkelijk grafiek is dat lastiger, omdat dit via een legenda moet gebeuren.

De staven hebben in dit staafdiagram allenmaal een andere kleur. Dat is gedaan omdat de meeste partijen zich identificeren met een bepaalde kleur. De kleuren zijn niet noodzakelijk. Het is heel goed denkbaar, en misschien wel beter, alle staven dezelfde kleur te geven zonder daarbij de leesbaarheid aan te tasten.

Het boek over de Eerste Kamer is nog niet uit. Ik ben benieuwd of er nog meer ‘mooie’ grafieken in staan.