De Zweedse peilers deden het goed

Op 9 september 2018 waren er parlementsverkiezingen in Zweden. Die verkiezingen trokken internationaal de aandacht omdat de rechtse-populistische anti-immigratiepartij Sverigedemokraterna (Zweden Democraten, SD) het heel goed deed in de verkiezingscampagne. Sommige analisten vreesden zelfs dat deze partij wel eens een kwart van de stemmen zou kunnen krijgen. Daarmee zou de partij wel eens de grootste van het land kunnen worden.

Er waren heel wat peilingen in de aanloop naar de verkiezingen. In de tabel hieronder staan de uitkomsten van de laatste peilingen. Het zijn peilingen die in de maand september zijn gehouden. Er is alleen gekeken naar de uitkomsten voor die rechts-populistische Zweden Democraten (SD). De tabel bevat ook de werkelijke uitslag van de verkiezingen (17,6% voor de SD). De prognoses lijken dicht bij de uitslag in de buurt te liggen.

Al die peilingen zijn gebaseerd op steekproeven. Daarom zijn er onzekerheidsmarges. Zolang de werkelijke uitslag binnen die marges ligt, kun je niet concluderen dat er sprake is van significante afwijkingen. In de grafiek geven de staven de prognoses aan. De ‘harkjes’ aan de uiteinden van de staven zijn de onzekerheidsmarges. De verticale rode lijn is de echte verkiezingsuitslag.

De uitslag (17,6%) ligt duidelijk binnen alle marges. We kunnen dus concluderen dat alle prognoses van de peilers goed waren. De peilers zaten er niet systematisch naast. Ze hebben het goed gedaan. De vrees dat de SD wel eens de grootste partij zou kunnen worden, is dus niet uitgekomen. De SD werd de derde partij.

Wat opvalt is dat de beste prognoses waren van drie peilers (Skop, Demoskop en TNS-Sifo) die hun gegevens hebben verzameld met een combinatie van telefonisch en online peilen. Novus deed het relatief het slechts met een afwijking van 1,5 procentpunt. Dit was een telefonische peiling. Die afwijking lag dus nog wel binnen de marges.