Een flutpeiling van de NOS over de zomertijd

Het kabinet neemt binnenkort een besluit over de zomertijd. Minister Ollongren zegt daarbij rekening te houden met de wens van zoveel mogelijk Nederlanders. Hoe wordt die wens dan gemeten? De NOS besloot de wens van de Nederlanders te meten. Zowel op Twitter als Facebook verscheen op 14 september 2018 dezelfde 1-vraags peiling. De peiling is bijzonder slecht. Het is een flutpeiling. Hier nog even de feiten op een rij.

Bij deze peiling kun je kiezen uit twee mogelijke antwoorden: ‘altijd zomertijd’ of ‘altijd wintertijd’. Maar wat nu als je helemaal niet af wilt van het systeem van zomertijd en wintertijd? Wat moet je dan antwoorden? Je antwoord staat er niet bij. En wat als het je helemaal niet uitmaakt wat er gebeurt? Dat mogelijke antwoord staat er ook niet bij. Dit is een zeer dubieuze manier van peilen. Ongeacht je werkelijke mening wordt je gedwongen aan te geven dat je van de zomertijd/wintertijd af wilt. Een veel betere vraag zou meer mogelijke antwoorden moeten hebben. Bijvoorbeeld:

De vraagstelling van de NOS-peiling is dus niet goed, maar er is meer mis. Het belangrijkste probleem is dat de peiling niet representatief is. Er is geen aselecte steekproef uit de bevolking getrokken. De vraag is op internet gezet. En dan maar zien wie er antwoord. Dat zullen alleen personen zijn die actief zijn op Twitter of Facebook. En dan moeten ze ook nog langskomen bij de peiling van de NOS. En dan moeten ze bovendien nog besluiten mee te doen met die peiling. Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers aan de NOS-peiling geen goede afspiegeling vormen van alle Nederlanders.

De doelgroep van de NOS-peiling is onduidelijk. Gaat het om alle Nederlanders? Of alle Nederlands vanaf een bepaalde leeftijd. Je moet bedenken dat iedereen mee kan doen. Dus bijvoorbeeld ook buitenlanders die invloed zouden willen uitoefenen op de situatie in Nederland. En wat te denken van actiegroepen die hun leden kunnen oproepen om voor afschaffen van de zomer/wintertijd te stemmen. Dit soort problemen doen zich niet voor als je een aselecte steekproef trekt.

Je zou kunnen proberen te corrigeren voor het gebrek aan representativiteit. Dat kan met een wegingsprocedure. Daarvoor moet je in je peiling karakteristieken van de respondenten meten waarvoor je ook de verdeling in de hele populatie kent. Voorbeelden zijn geslacht, leeftijd, regio (bijvoorbeeld keuze tussen stad of platteland) of opleidingsniveau. Dan kun zien welke groepen onder- en oververtegenwoordigd zijn. Door het toekennen van gewichten kun je daarvoor corrigeren.

Helaas, dit is maar een 1-vraags peiling. Dus de karakteristieken zijn niet gemeten. En daardoor is wegen niet mogelijk. Het gebrek aan representativiteit blijft.

Al met al is dit een slechte peiling. De vraagstelling klopt niet en de representativiteit is ver te zoeken. Je zou deze peiling ook een fake peiling kunnen noemen, wat de uitkomsten zullen waarschijnlijk een verkeerd beeld van de werkelijkheid geven.