De meeste Britse peilers deden het goed

De parlementsverkiezingen volgen elkaar in het Verenigd Koninkrijk in hoog tempo op. In 2015 waren er verkiezingen. In de aanloop daarvan waren er veel peilingen en die voorspelden allemaal hetzelfde: een nek-aan-nek race tussen de Conservatieven en Labour. Helaas zaten zeer allemaal naast. Uiteindelijke wonnen de Conservatieven met een comfortabele meerderheid. In 2017 waren er weer verkiezingen. Dit keer werden ze uitgeschreven door premier Theresa May. Die wilde zo de positie van de Conservatieven versterken. Uit de peilingen bleek namelijk dat de Conservatieven op dat moment ver voor stonden. Uiteindelijk bleken de prognoses veel te optimistisch voor de Conservatieven. Ze kregen maar net meer stemmen dan Labour. Op 12 december 2019 waren er weer verkiezingen. Dat was dus al weer de derde verkiezing in vier jaar. Ze werden uitgeschreven door premier Boris Johnson. Hij probeerde de positie van Conservatieven te versterken om zo zijn Brexit-plannen door het parlement kunnen krijgen. Waren de prognoses nu wel goed?

Er werd tijdens de verkiezingscampagne in 2019 ook weer heel wat afgepeild. Zo waren er in de laatste week voor de verkiezingen minstens 21 peilers actief. En sommige peilers peilden meerdere keren in die periode. Van deze peilers hebben we meest recente peilingen verzameld. Die staan samengevat in onderstaande tabel. Het gaat om peilingen die in de laatste week voor de verkiezingen werden uitgevoerd.

Uit de tabel valt af te lezen dat de meeste peilingen online peilingen waren. Slechts twee peilers deden het telefonisch. Van twee andere peilers was het niet duidelijk hoe ze de gegevens verzamelden. Twee peilingen hadden een heel grote steekproefomvang: die van YouGov (105.612) en FocalData (21.213). Die peilingen zijn ook gebruikt om op het niveau van de 650 kiesdistricten aparte voorspellingen te doen. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. Ze gebruikten een techniek die Multilevel Regression Modelling and Poststratification (MRP) heet.

Een andere vreemde eend in de bijt is Qriously. Dit bedrijf enquĂȘteert personen via apps in smartphones. Alleen personen met een smartphone kunnen dus aan de peilingen meedoen. Je kunt je afvragen of dit niet een vertekening geeft in de uitkomsten. Qriously zegt dit via een weging op te lossen. Het bedrijf claimt dat het ook de uitkomst van het Brexit-referendum en de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in Nederland goed heeft voorspeld.

In de grafiek hieronder is weergegeven hoe goed de peilers het verschil tussen de Conservatieven en Labour hebben voorspeld. De dikke blauwe punten geven de prognose aan van het verschil tussen conservatieven en Labour. De horizontale blauwe lijnstukken zijn de onzekerheidsmarges. De verticale rode lijn stelt de echte verkiezingsuitslag voor.

Bij negen van de dertien peilers kruist de prognose de werkelijke uitslag. Voor die peilers kunnen we stellen dat hun prognoses goed waren. Er was geen sprake van significante afwijkingen.

De twee telefonische peilers (IpsosMORI en Survation) zaten met hun voorspelling het dichtst bij de werkelijke uitslag.

Bij vier peilers (ICM, FocalData, YouGov en SavantaComRes) weken de prognoses significant af van de werkelijke uitslag (11,3%). Merk daarbij op dat twee van deze peilers en wel heel grote steekproefomvang hadden. Bij YouGov was de omvang van de steekproef 105.612 en bij FocalData was het 21.213. Beide peilers zaten er met hun prognose significant naast. Zo zie je maar weer eens dat een grote steekproef geen garantie is voor een goede prognose.

Samenvattend deden negen van de dertien peilers het goed. Dat is aanzienlijk beter dan bij de verkiezingen van 2015 en 2017. Dit geeft goede hoop voor de toekomst.

Kijk hier voor een analyse van de verkiezingen van 2015:
Het debacle van de Engelse peilingen

Kijk hier voor een analyse van de verkiezingen van 2017:
UK Polling Disaster Continued?

Kijk hier voor de gegevens van de peilingen in 2019:
Opinion polling for the 2019 United Kingdom general election