Niet elke Corona-peiling is een goede peiling

Bij de bestrijding van het coronavirus is er grote behoefte aan nauwkeurige methoden om te testen op antilichamen in het bloed. Als je die antilichamen hebt, dan heb je immers het virus gehad. Onlangs is in de staat New York een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Gouverneur Andrew Cuomo van New York vertelde over de eerste uitkomsten van dit onderzoek tijdens zijn persconferentie op donderdag 23 april 2020. Volgens hem bleek 13,9% van de onderzochte personen positief te testen op die antistoffen. De vraag is nu of deze uitkomst gegeneraliseerd kan worden naar de hele bevolking van de staat New York.

Om de kwaliteit van deze peiling te kunnen vaststellen, moeten we weten hoe hij is opgezet en uitgevoerd. De informatie van gouverneur Cuomo hierover was erg summier. Gelukkig stond in de New York Times van 23 april 2020 een uitgebreider artikel. Zie:
1 in 5 New Yorkers May Have Had Covid-19, Antibody Tests Suggests

Om een goed beeld te krijgen van de toestand bij de hele bevolking van New York, moet je bij voorkeur een aselecte steekproef trekken. De steekproef is dan representatief. Dat is bij dit onderzoek zeker niet het geval. De steekproef is namelijk gevorm door op straat mensen aan te spreken en ze te vragen mee te doen aan het onderzoek. Dat gebeurde bij ‘grocery shops’ en ‘big-box stores’. In totaal werden zo 3000 personen geselecteerd. Mensen die thuis zaten (bijvoorbeeld als gevolg van sociale isolatie) of elders aan het werk waren, konden niet in de steekproef terecht komen.

Een steekproef van 3000 personen is niet klein en ook niet groot. Het kan er mee door. Belangrijker dan de omvang van de steekproef is de samenstelling ervan. En die samenstelling was niet goed. De steekproef was niet representatief. En dan kun je ook niet generaliseren. Het is dus maar de vraag wat de waarde is van die schatting van 13,9%.

Uit de informatie valt niet af te leiden of er non-respons is opgetreden in het onderzoek. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn geweest. En naarmate de non-respons groter is, zal de vertekening in de uitkomsten ook groter zijn. Uit bovenstaande slide van Andrew Cuomo kun je wel aflezen dat er gewogen is. Maar er wordt niets uitgelegd over het hoe en wat.

Ten slotte moeten we ons realiseren dat de uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een steekproef uit de bevolking. Dat zijn geen exacte uitkomsten, maar schattingen. Die schattingen hebben onzekerheidsmarges. Die moet je vermelden. Dat is helaas niet gebeurd.