Fox gaat weer in de fout

Op 14 mei 2020 ging onderstaande afbeelding rond op Twitter. Het is het scherm van een peiling die door de Amerikaanse zender Fox Business op 18 maart 2020 werd uitgevoerd. Het is een schoolvoorbeeld van een slechte peiling. De objectiviteit van deze rechts-populistische zender laat vaak te wensen over. Fox steunt Trump en dat is aan deze peiling duidelijk te zien. Ook diverse grafieken kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. Ze zijn vaak tendentieus.

De peiling in bovenstaande afbeelding had maar één vraag. Er werd niet gevraagd naar nadere achtergrondkenmerken van de respondenten. Dus een analyse van de respondenten was helaas niet mogelijk.

Je kon slechts een keuze maken uit drie opties: “superb”, “great” en “very good”. Dat zijn alleen maar positieve antwoorden. Een respondent die vindt dat Trump het niet goed doet, kan zijn antwoord niet kwijt. Ook kun je niet zeggen dat je het niet weet, want het antwoord “don’t know” ontbreekt. Door deze manier van stellen van de vraag zorg je er dus voor dat iedereen vindt dat Trump het minstens heel goed doet.

Het zou beter zijn geweest om een vraag met een Likert-schaal aan te bieden. Dat is een evenwichtige schaal met twee positieve opties (bijvoorbeeld “zeer goed” en “goed”, twee negatieve opties (bijvoorbeeld “zeer slecht” en “slecht” en een neutrale optie in het midden (“niet goed en niet slecht”).

Merk ook op dat in de tekst niet gesproken wordt over het “corona virus” of het “covid-19 virus”, maar over het “Wuhan virus”. Dit is kennelijk gedaan om nog eens te benadrukken dat China de schuld van alles is.

Merk ook op dat de peiling stond op een website van Fox, namelijk die van het programma “Lou Dobbs Tonight” van de zender Fox Business. Iedereen kon de peiling invullen, ook niet-Amerikanen. Dit is typisch een geval van zelfselectie. Er is geen aselecte steekproef getrokken. De steekproef is dus niet representatief. Met deze eenvraags peiling kun je dus niet op een objectieve manier vaststellen hoe de Amerikanen over Trump denken.

Fox maakt soms ook tendentieuze grafieken. Een typisch voorbeeld daarvan is onderstaande grafiek over Obamacare. Het was een van de belangrijke doelen van Barack Obama om het systeem van gezondheidsverzekeringen te hervormen. Daarvoor werd een nieuwe wet ingevoerd: de “Patient Protection and Affordable Care Act”. De wet verplicht iedere Amerikaan een zorgverzekering af te sluiten. En de zorgverzekeraars mogen niemand weigeren. In de volksmond werd deze wet “Obamacare” genoemd.

De Republikeinen zijn vel tegen deze wet. Daarom probeerde Fox News de invoering van Obamacare af te schilderen als een volledige flop. De regering Obama mikte erop dat op 31 maart 2014 zo’n zeven miljoen Amerikanen zich moesten hebben aangemeld voor de nieuwe zorgverzekering. Dus probeerde Fox News met de grafiek hieronder aan te geven dat dit doel op 27 maart bij lange na niet was gehaald.

Het verschil tussen de twee staven in het staafdiagram is inderdaad behoorlijk groot. Maar een blik op de cijfers leert dat in feite het verschil helemaal niet zo groot is: er zijn al zes miljoen aanmeldingen en dat is maar één miljoen minder dan de doelstelling. De staven weerspiegelen dus niet de werkelijke cijfers. Dat komt omdat de verticale as niet bij 0 begint. Dat is niet eenvoudig vast te stellen omdat die verticale as helemaal geen schaalverdeling heeft. Daarmee is dit een bijzonder slechte grafiek. Als je niet goed oplet, wordt je al snel op het verkeerde been gezet.

Er was veel kritiek op de grafiek van Fox News. Dat leidde ertoe dat Fox de grafiek een paar dagen later (op 1 april 2014) corrigeerde. Tijdens het programma erkende Fox News dat het in de fout was gegaan. De grafiek hieronder is de gecorrigeerde grafiek. Er is nu een keurige schaalverdeling bij de verticale as. En die schaalverdeling begint, zoals het hoort, bij 0. Het verschil tussen beide staven is veel minder groot. De grafiek geeft nu een veel realistischer beeld van de situatie.

Het corrigeren van de foute grafiek betekende niet dat Fox News stopte met de strijd tegen Obamacare. De nieuwszender ging onverdroten door met het geven van misleidende informatie. Begin mei 2014 kwam Fox News met onderstaande grafiek.

Het vierde punt aan de rechterkant van de grafiek geeft het actuele aantal aanmeldingen voor de nieuwe zorgverzekering weer. Het lijkt erop dat het aantal aanmeldingen voortdurend is afgenomen sinds 27 maart. Een blik op de schaalverdeling bij de verticale as leert echter dat die as omgekeerd is weergegeven! De waarden op de schaal lopen naar boven toe af in plaats van op. Een laag punt betekent dus juist veel aanmeldingen! Het actuele aantal aanmeldingen bedraagt al acht miljoen.

Een ander merkwaardig aspect van deze grafiek is dat de cijfers als een tijdreeks worden weergegeven. Het gaat in de grafiek echter helemaal niet om veranderingen in de tijd. Het was beter geweest om staven te maken. En dan natuurlijk met een verticale schaalverdeling die onderaan begint en niet bovenaan. En die ook bij 0 begint.

Fox News heeft zo langzamerhand al een hele traditie opgebouwd van foute en misleidende grafieken. Ze waren vooral bedoeld om de regering Obama in een kwaad daglicht te zetten. Bijvoorbeeld op de website www.mediamatters.org zijn daarvan veel voorbeelden te vinden (zie: A History Of Dishonest Fox Charts, oktober 2012). Pas dus op met de grafieken van Fox News.